www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Vymezení pojmů:

Co je oktáva?

Klavírní manuál

Obrázek 1: Dvě oktávy na klavíru

Oktáva je pomocná měrná jednotka, která se používá k vyjádření frekvenčních intervalů s poměrem frekvencí dva ku jedné.

Termín je převzat z hudby. Oktáva se skládá z osmi tónů, přičemž osmý tón má dvojnásobnou frekvenci než první tón oktávy. „Komorní tón a¹“ má frekvenci přesně 440 Hz. Takzvané „dvoudobé a“ (tj. a² nebo a") má tedy frekvenci 880 Hz. Interval frekvencí od a² do a¹ je přesně jedna oktáva.

Specifikace frekvenčních intervalů v pomocné měrné jednotce „oktávy“ se často používá také ve vysokofrekvenční technice, kdy je šířka pásma závislá na frekvenci a přesné mezní frekvence jsou buď proměnné, nebo irelevantní. Oktáva zde znamená, že horní mezní frekvence dosahuje dvojnásobku hodnoty dolní mezní frekvence. Konkrétní modul, který má šířku pásma jednu oktávu, lze tedy použít například ve frekvenčních rozsazích