www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Hız Modülasyonlu Tüpler

Statik anot gerilimi ile elektronların ivmelendirilmesi
Çınlayıcının Yüksek Frekansılı gerilime etkisi
Elektron demetlerinin oluşumu

Resim 1: Hız modülasyonu ile elektron demetlerinin oluşumu

Statik anot gerilimi ile elektronların ivmelendirilmesi
Çınlayıcının Yüksek Frekansılı gerilime etkisi
Elektron demetlerinin oluşumu

Resim 1: Hız modülasyonu ile elektron demetlerinin oluşumu

Statik anot gerilimi ile elektronların ivmelendirilmesi Çınlayıcının Yüksek Frekansılı gerilime etkisi Elektron demetlerinin oluşumu
Statik anot gerilimi ile
elektronların ivmelendirilmesi
Çınlayıcının Yüksek
Frekansılı
gerilime etkisi
Elektron demetlerinin oluşumu

Resim 1: Hız modülasyonu ile elektron demetlerinin oluşumu

Hız Modülasyonlu Tüpler

Hız modülasyonlu tüpler, elektronların yürütme zamanlarının (runtimes) hem yükseltme, hem de salınımın üretimi için kullanıldığı tüplerdir. Yüksek frekans arttıkça, yüksek frekans üreten/yükselten tüp içindeki elektronların geçiş zamanı daha da fazla önem kazanmaktadır. Doğru gerilimin yüksek frekansa dönüşümü, hem elektronların geçiş zamanları ve hız modülasyonu, hem de düşük kayıplı kovuklu çınlayıcılar (cavity resonators) kullanılması ile karakterize edilir. Doğrusal ışıma tüplerinde elektron ışınlarının ve statik elektrik alanının yönleri birbirlerine paraleldir (doğrusal). Buna karşılık çapraz alan tüplerinde elektron ışınını etkileyen alan bu elektron ışınına diktir.

Mikrodalga tüpleri
Yoğunluk kontrollü tüpler
Hız modülasyonlu tüpler
Çapraz alan tüpleri
Doğrusal ışıma tüpleri
Manyetik alanın
bulunması gerekir
Çapraz Alan Yükselteci
(Amplitron)
Magnetron
Stabilotron
Yürüyen Dalga Tüpü
Ters Dalga Tüpü
GEK/GEO
Klistron
Disk Triyot Tüp
Mikrodalga tüpleri
Yoğunluk kontrollü tüpler
Hız modülasyonlu tüpler
Çapraz alan tüpleri
Doğrusal ışıma tüpleri
Manyetik alanın
bulunması gerekir
Disk Triyot Tüp

Aşağıdaki çizelgede radar tekniğinde kullanılan hız modülasyonlu tüplerin özellikleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Disk biçimli triyot tüp bir hız modülasyonlu tüp olmamasına rağmen karşılaştırma amacıyla listeye eklenmiştir.

  Klistron Yürüyen Dalga Tüpü GEK/GEO Magnetron Carcinotron
(Ters Dalga Tüpü)
Disk Triyot Tüp
Frekans bandı 35 GHz a kadar 95 GHz a kadar 230 GHz a kadar 95 GHz a kadar 5 GHz a kadar 1,5 GHz a kadar
Bant genişliği 2 - 4 % 10 - 20 % 0,5 - 1 % birkaç MHz 2 GHz 30 - 50%
Çıkış gücü 50 MW a kadar 1 MW a kadar 1 kW a kadar 10 MW a kadar 1 W 1 MW a kadar
Kazanç 60 dB a kadar 50 dB a kadar 40 - 50 dB - - 20 dB a kadar
İşlev dar bantlı yükselteç geniş bantlı, az gürültülü yükselteç dar bantlı yükselteç gönderim frekanslı güç osilatörü frekans kontrollü osilatör (VFO) yükselteç, osilatör

Çizelge 1: Hız modülasyon tüplerinin karşılaştırılması