www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Hız Modülasyonlu Tüpler

Yüksek frekans (YF) yükseldikçe, yüksek frekans üreten/yükselten tüplerdeki elektronların geçiş zamanı daha fazla önem kazanır. Doğru gerilimin yüksek frekansa dönüşümü, hem elektronların geçiş zamanları ve hız modülasyonu, hemde düşük kayıplı kovuk çınlayıcılar (cavity resonators) kullanılması ile karakterize edilir.

Hız modülasyonlu tüpler, elektronların geçiş zamanlarının hem yükseltme hem de salınım üretme için kullanıldığı tüplerdir. Doğrusal ışıma tüplerinde elektron ışınlarının ve elektrik alanının yönleri birbirlerine paraleldir (doğrusal). Buna karşılık çapraz alan tüplerinde elektron ışınından etkilenen alan bu elektron ışınına dik yönde bulunur.

Mikrodalga tüpleri
Yoğunluk kontrollü tüpler
Hız modülasyonlu tüpler
Çapraz alan tüpleri
Doğrusal ışıma tüpleri
Manyetik alanın
bulunması gerekir
Çapraz Alan Yükselteci
Magnetron
Stabilotron
Ters Dalga Tüpü
Yürüyen Dalga Tüpü
GEK/GEO
Klistron
Disk Triyot Tüp
Mikrodalga tüpleri
Yoğunluk kontrollü tüpler
Hız modülasyonlu tüpler
Çapraz alan tüpleri
Doğrusal ışıma tüpleri
Manyetik alanın
bulunması gerekir
Ters Dalga Tüpü
Yürüyen Dalga Tüpü
GEK/GEO
Disk Triyot Tüp

Aşağıda ki çizelgede radar tekniğinde kullanılan hız modülasyonlu tüplerin karşılaştırmalı özellikleri verilmiştir. Disk triyot tüp bir hız modülasyonlu tüp olmamasına rağmen karşılaştırma amacıyla listeye eklenmiştir.

  Klistron Yürüyen Dalga Tüpü GEK/GEO Magnetron Carcinotron
(Ters Dalga Tüpü)
Disk Triyot Tüp
Frekans bandı 35 GHz a kadar 95 GHz a kadar 230 GHz a kadar 95 GHz a kadar 5 GHz a kadar 1,5 GHz a kadar
Bant genişliği 2 - 4 % 10 - 20 % 0,5 - 1 % birkaç MHz 2 GHz 30 - 50%
Çıkış gücü 50 MW a kadar 1 MW a kadar 1 kW a kadar 10 MW a kadar 1 W 1 MW a kadar
Kazanç 60 dB a kadar 50 dB a kadar 40 - 50 dB - - 20 dB a kadar
İşlev dar bantlı yükselteç geniş bantlı, az gürültülü yükselteç dar bantlı yükselteç gönderim frekanslı güç osilatörü frekans kontrollü osilatör (VFO) yükselteç, osilatör

Çizelge 1: Hız modülasyon tüplerinin karşılaştırılması