www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yarı Optik Görüş

Elektromanyetik dalgalar hemen hemen ışık ışınları gibi davranırlar ve optik yasalara göre hesaplanabilirler. Bu durum, ışığın bir elektromanyetik dalga olarak kabul edilmesi nedeniyle çok da şaşırtıcı değildir. Aradaki tek fark, ışık frekanslarının, radar bölgesindeki elektromanyetik dalgaların frekanslarından çok daha yüksek olmasıdır.

Daha düşük frekanslarda, yarı-optik görüş, daha belirgin bükülme nedeniyle optik görüşten biraz daha geniştir. Keza, radar ufku optik ufuktan daha aşağıdadır. Bu nedenle yolu üzerindeki engellerden farklı şekilde etkilenir. Bir kaç ağacın bazı durumlarda optik ufku ciddi şekilde tıkamasına karşılık, elektromanyetik dalgalar bu engelin içinden geçebilirler.

Elektromanyetik dalgalar yükseltilmiş bir anten direğiyle düzgün alınabilir, çünkü yer yüzeyinin kıvrımı nedeniyle menzil üzerindeki düz nesneler ufuk çizgisinin altında kalırlar.

Aşağıdaki çizge, yaklaşık bir hesaplama formülü ile 25 m yükseklikteki bir radar anteni ile alçaktan uçan uçağın görünürlüğünü göstermektedir (yeryüzünde başka engebelerin olmadığı koşuluyla).

Resim 1: Yarı-optik görüş

Resim 1: Yarı-optik görüş

Resim 1: Yarı-optik görüş