www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Tetrot

Anot
Ekran
ızgarası
Katot
Kontrol
ızgarası
Filaman

Resim 1: Tetrot, devre sembolü

Anot
Ekran
ızgarası
Katot
Kontrol
ızgarası
Filaman

Resim 1: Tetrot, devre sembolü

Tetrot

Bir Tetrot, dört elektrotlu bir elektron tüpüdür. Ek bir ekran ızgarası içerir. Ekran ızgarası sabit bir pozitif gerilimde, anot gerilim değerinin altında çalışır ve anot ile kontrol ızgarası arasında bir ekranlama sağlar. Ekranlamanın etkinliğini sağlamak için toprağa bağlı bir kondansatör bulunur ve bu yolla AC bileşenler dağıtılır.

Tetrotlar, yükselteç tüpleri veya güç osilatörleri olarak kullanıldı. Daha eski radar aygıtlarının modülatörlerinde anahtarlama tüpleri olarakta kullanılıyorlardı.

Tetrodların resim galerisi

Resim 2: Tetrot 5D21, Western Electric firması

Resim 3: P-12 radarı ara frekans yükseltecinin 6E6P tetrodu