www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Tetroda

anoda
siatka
ekranująca
katoda
siatka
sterująca
włókno
żarzenia

Rysunek 1: Tetroda, symbol schematu

anoda
siatka
ekranująca
katoda
siatka
sterująca
włókno
żarzenia

Rysunek 1: Tetroda, symbol schematu

Tetroda

Tetroda to rodzaj lampy elektronowej posiadającej cztery elektrody, która służy do wzmacniania napięcia. Zawiera dodatkową siatkę ekranującą z dodatnim napięciem stałym, która ekranuje siatkę sterującą od anody.

Tetrody były używane jako lampy wzmacniające lub jako oscylatory mocy. W starszych radarach stosowano je również jako lampy przełączające w modulatorach.

Galeria zdjęć tetrod

Zdjęcie 2: Tetroda 5D21 firmy Western Electric

Zdjęcie 3: Tetroda 6E6P ze wzmacniacza pośredniej częstotliwości P-12