www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Gerilim Bellek Tüpü

Resim 1: Gerilim Bellek Tüpü LN-9

Resim 1: Gerilim Bellek Tüpü LN-9

Gerilim Bellek Tüpü

Gerilim Bellek Tüpü (Potentialoscope) Sovyet imalatı analog radarlarda Darbe Çiftinin İşlenmesinde bellek olarak kullanılan bir katot ışınlı tüptü.

İşlevi osiloskoplarda kullanılan bir normal ekran tüpünün işlevine benzer. Ekran yerine tüpün iç cidarı bellek amacıyla bir sezyum tabakası ile kaplanmıştır. Elektron ışını sezyum tabakasına çarptığında o noktada ışından elektronlar kopartılır ve bir küçük darbe akımı meydana gelir. Elektron ışını ikinci kez aynı noktaya çarptığında, elektron ışınının enerjisi değişiyorsa daha fazla sayıda elektron bu noktadan kopartılabilir ya da bu noktaya verilebilir.

Sezyum tabakasını olabildiğince verimli kullanabilmek için bu plakada tüm saptırma periyodu bir sarmal biçimli saptırma ile kaydedilir. Bir hareketli hedef belirtisi seçimi için evreuyumlu kanaldan (faz ayırtacı ile modülasyon) gelen yankı işaretli giriş işaretli olarak kullanılır. Sabit hedeflerde bir periyottan diğerine faz açısı ve genliğin değişmemesi nedeniyle çıkış işaretinin burada doğrudan işlenmesine devam edilebilinir. Hareketli hedeflerin bir periyottan diğerine faz açısı değişir ve dolayısıyla bir çıkış işaretli verirler. Sabit genlik ve faz açısına sahip yerden sabit yansımalar (clutter) bastırılır.

„Eşzamanlı Olmayan Parazitlerin Bastırılması“ modunda genlik kanalından gelen yankı işaretli giriş işaretli olarak kullanılır (bir basit diyot devresi ile demodülasyon). Bir periyottan diğerine eşzamanlı olmayan (bir periyottan diğerine eşit olmayan) kısa parazit darbeleri dışındaki tüm işaretler şimdi bastırılabilinir. Çıkış işaretli artık sadece bu parazit darbelerinden ibarettir. Bu darbelerin bir sonraki çıkarma kademesinde özgün yankı işaretlinden çıkartılması gerekir.