www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Gerilim Bellek Tüpü

Resim 1: Gerilim Bellek Tüpü LN-9

Resim 1: Gerilim Bellek Tüpü LN-9

Gerilim Bellek Tüpü

Gerilim Bellek Tüpü (Potentialoscope) Sovyet imalatı analog radarlarda bir Darbe Çiftinin İşlenmesinde bellek olarak kullanılan bir katot ışınlı tüptü.

İşlevi, osiloskoplarda kullanılan bir normal ekran tüpünün işlevine benzer. Ekran yerine tüpün iç yüzeyi bellek amacıyla bir sezyum tabakası ile kaplanmıştır. Elektron ışını sezyum tabakasına çarptığında, o noktada elektronlar elektron ışınından kopartılır ve bir küçük akım darbesi meydana gelir. Elektron ışını ikinci kez aynı noktaya çarptığında, elektron ışınının enerjisi değişiyorsa daha fazla sayıda elektron bu noktadan kopartılabilir ya da bu noktaya verilebilir.

Sezyum tabakasını olabildiğince verimli kullanabilmek için bu plakada tüm saptırma periyodu bir sarmal biçimli saptırma ile kaydedilir. Bir hareketli hedef belirtisi seçimi için evreuyumlu gelen yankı işareti giriş işareti olarak kullanılır (faz ayırıcı ile demodülasyon). Sabit hedeflerde, bir periyottan diğerine faz açısı ve genliğin değişmemesi nedeniyle çıkış işaretinin burada doğrudan işlenmesine devam edilebilinir. Hareketli hedeflerin bir periyottan diğerine faz açısı değişir ve dolayısıyla bir çıkış işareti üretirler. Böylece, sabit genlik ve faz açısına sahip sabit hedeflerden gelen yankılar (clutter) bastırılır.

„Eşzamanlı Olmayan Parazitlerin Bastırılması” işletim modu için genlik kanalının giriş işareti olarak kullanılır (bir basit diyot devresi ile demodülasyon). Bir periyottan diğer periyoda, bir periyottan diğerine eşit olmayan kısa parazit darbeleri dışındaki tüm işaretler şimdi bastırılabilinir. Çıkış işareti artık sadece bu parazit darbelerinden ibarettir. Bu darbelerin bir sonraki çıkarma kademesinde özgün yankı işaretinden çıkartılması gerekir. Çıkış işareti o zaman bu parazit darbeleri olur. Bu darbelerin daha sonra bir sonraki çıkarma katında özgün yankıdan çıkartılması gerekir.