www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Lampą pamięciową

Rysunek 1: Lampą pamięciową LN-9

Rysunek 1: Lampą pamięciową LN-9

Lampą pamięciową

Lampą pamięciową to lampa elektronopromieniowa, która była używana w produkowanych w Związku Radzieckim radarach analogowych jako urządzenie pamięciowe do tłumienia celów stałych lub zakłóceń niesynchronicznych.

Jego działanie jest podobne do działania zwykłej lampy obrazowej. Zamiast ekranu w rurkę wbudowana jest płytka z warstwą cezu, stanowiąca pamięć. Jeśli wiązka elektronów trafi w punkt na płytce cezowej, elektrony z wiązki elektronów zostaną tam wychwycone i powstanie niewielki impuls prądowy. Jeśli wiązka elektronów uderzy w to miejsce po raz drugi, to kolejne elektrony mogą być zaabsorbowane lub uwolnione tylko wtedy, gdy zmieni się energia wiązki elektronów uderzającej w to miejsce.

Aby jak najefektywniej wykorzystać powierzchnię cezu, cały okres ugięcia jest zapisywany w postaci ugięcia spiralnego na tej płycie. Dla wybranych celów ruchomych jako sygnał wejściowy wykorzystuje się sygnał echa z kanału koherencji (demodulacja z dyskryminatorem fazy). W tym przypadku sygnał wyjściowy może być przetwarzany bezpośrednio, ponieważ stałe cele o stałej fazie nie zmieniają się z okresu na okres. Ruchome cele mają różną fazę w poszczególnych okresach, co skutkuje powstaniem sygnału wyjściowego. Stałe cele o stałej amplitudzie i fazie są tłumione.

W trybie pracy „tłumienie zakłóceń niesynchronicznych“ jako sygnał wejściowy wykorzystywany jest kanał amplitudowy (demodulacja z prostym przełączaniem diod). Z okresu na okres wszystkie sygnały są tłumione, z wyjątkiem krótkich niesynchronicznych impulsów zakłócających , które nie są takie same w poszczególnych okresach. Sygnałem wyjściowym są wtedy impulsy zakłócające, które należy odjąć od oryginalnego echa w kolejnym etapie odejmowania.

Galeria zdjęć lamp pamięcowych

Rysunek 2: Blok 75 lamp pamięciowych P-18 (dolna lampa do celów demonstracyjnych bez pokrywy)

Rysunek 3: Odchylenie spiralne lampy pamięcowej