www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Потенциалоскоп

Изображение 1: Потенциалоскоп ЛН-9

Изображение 1: Потенциалоскоп ЛН-9

Потенциалоскоп

Потенциалоскоп е електронно-лъчева тръба, която се използва в аналоговите радари съветско производство като памет за потискане на фиксирани цели или несинхронни смущения..

Нейната функция е подобна на тази на обикновена електроннолъчева лампа. Вместо екран в тръбата е вградена пластина с цезиев слой като памет. Ако електронният лъч попадне в точка на тази цезиева пластина, електроните от електронния лъч се улавят там и се генерира малък токов импулс. Ако електронният лъч попадне в тази точка втори път, по-нататъшните електрони могат да бъдат погълнати или освободени само ако енергията на електронния лъч, попаднал в тази точка, се промени.

За да се използва максимално ефективно повърхността на цезия, целият период на отклонение се съхранява в спирално отклонение върху тази плоча. За избор на движещи се цели (СДЦ) ехо-сигналът от кохерентния канал се използва като входен сигнал (демодулация с фазов дискриминатор). Тук изходният сигнал може да се обработва директно, тъй като фиксираните цели с постоянна фаза не се променят от период в период. Движещите се цели имат различна фаза от период до период и по този начин водят до изходен сигнал. Фиксираните цели с постоянна амплитуда и фаза се потискат.

За режима на работа «потискане на несинхронни смущения» (ПНП) амплитудният канал се използва като входен сигнал (демодулация с просто превключване на диоди). От период до период всички сигнали се потискат, с изключение на кратките несинхронни смущаващи импулси, които не са едни и същи от период до период. След това изходният сигнал са тези смущаващи импулси, които трябва да се извадят от оригиналното ехо в последващ етап на изваждане.

Галерия от снимки на потенциалоскопи

Изображение 2: Блок 75 на потенциалоскопи на П-18 (долната лампа за демонстрационни цели без покриваща плоча).

Изображение 3: Спирално отклонение на потенциалоскопа