www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Ana Saat - Saat Üreteci

Bir tam evreuyumlu radarda dâhili olarak üretilmiş tüm frekanslar arasında birbirlerine göre bir tanımlanmış faz açısı ilişkisi vardır. Bu ilişki tüm kontrol darbelerinin ve keza tüm frekansların bir ana osilatörden (master oscillator) türetilmesi sayesinde sağlanır. Aşağıdaki devre örneğinde, faz modülasyonu sırasında (Aynı-faz ve Dörttü (quadratic) Faz Yöntemi) bir genel saat işaretinin bazı faz açısı kararlı sürekli dalga frekanslarına ihtiyaç duyan prensip bağlantı şeması görülmektedir. Bu devre süperheterodin prensibiyle çalışan işaret alım hattındaki bir yerel osilatörün görevini üstlenir.

20 MHz Ana saat
60 MHz
Frekans
ince ayarı
15 MHz
60 MHz
82.5 MHz
7,5 MHz
67.5 MHz

Bild 1: Taktgenerator für Masterclock und Frequenz-Ableitungen für Demodulation und Exciter.

20 MHz Ana saat
TP 1
60 MHz
Frekans
ince ayarı
TP 2
TP 3
TP 4
TP 5
82.5 MHz
TP 6
TP 7
67.5 MHz

Resim 1: Ana Saat Darbe İşaret Üreteci ve demodülasyon ile Uyartıcı için frekansların türetilmesi

Q P L F T3:1 T4:1 T2:1 F F F M M BF BF L L TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7
20 MHz Ana saat
TP 1
60 MHz
Frekans
ince ayarı
TP 2
TP 3
TP 4
82.5 MHz
TP 5
TP 6
TP 7
67.5 MHz

Resim 1: Ana saat için darbe üreteci; demodülasyon ve uyartıcı için frekansların türevleri
(Farenizin imlecini blok şeması üzerindeki blokların üzerine getirdiğinizde açıklayıcı bilgi kutucukları ekrana gelecektir. Ayrıca fare imlecini resimdeki TP1 .. TP7 test noktalarına getirdiğinizde ise sanal osiloskop görüntülerini de görmeniz mümkündür.)
(Bu sayfayı yazdırırken yazıcınızca yatay yazdırma seçeneğini işaretleyiniz!)

Her iki sürekli dalga frekansı da (67,5 MHz ve 82,5 MHz) hem Dalga Biçimleme Üretecinde yukarı yöne karıştırılması (up-mixing), hem de ara frekansların aşağı yöne (down-mixing) temel banda kaydırılması için gereklidir. Yukarı yöne doğru karıştırma gönderim işaretlerinin üretilmesinde bir ara kademedir. Alıcıdaki frekansın aşağı yöne karıştırılmasında ise yankı işaretlerine ait video işaretleri ortaya çıkar.