www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Ana Saat – Darbe İşaret Üreteci

Bir tam evreuyumlu radarda dâhili olarak üretilmiş tüm frekanslar arasında bir tanımlanmış faz açısı ilişkisi bulunur. Bu ilişki tüm kontrol darbelerinin ve keza tüm frekansların bir ana osilatörden (master oscillator) türetilmesi sayesinde sağlanır. Aşağıdaki devre örneğinde bazıları faz modülasyonu (Aynı-faz ve Kuadratik Faz Yöntemi) sırasında süperheterodin prensibiyle çalışma için işaret alım hattındaki bir lokal osilatörün görevini üstlenen, faz açısı kararlı sürekli dalga frekanslarına ihtiyaç duyan bir genel saat işaretinin prensip bağlantı şeması görülmektedir.

20 MHz Ana saat
60 MHz
Frekans
hassas ayar
15 MHz
60 MHz
82.5 MHz
7,5 MHz
67.5 MHz

Bild 1: Taktgenerator für Masterclock und Frequenz-Ableitungen für Demodulation und Exciter.

20 MHz Ana saat
TP 1
60 MHz
Frekans
hassas ayar
TP 2
TP 3
TP 4
TP 5
82.5 MHz
TP 6
TP 7
67.5 MHz

Resim 1: Ana Saat Darbe İşaret Üreteci ve demodülasyon ile Uyartıcı için frekansların türetilmesi

Q P L F T3:1 T4:1 T2:1 F F F M M BF BF L L TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7
20 MHz Ana saat
TP 1
60 MHz
Frekans
hassas ayar
TP 2
TP 3
TP 4
82.5 MHz
TP 5
TP 6
TP 7
67.5 MHz

Resim 1: Ana Saat Darbe İşaret Üreteci ve demodülasyon ile Uyartıcı için frekansların türetilmesi
(Farenizin imlecini blok şeması üzerindeki blokların üzerine getirdiğinizde açıklayıcı bilgi kutucukları ekrana gelecektir. Ayrıca fare imlecini resimdeki TP1 .. TP7 test noktalarına getirdiğinizde ise sanal osiloskop görüntülerini de görmeniz mümkündür.)
(Bu sayfayı yazdırırken yazıcınızca yatay (landscape) yazdırma seçeneğini işaretleyiniz!)

Her iki sürekli dalga frekansı da (67,5 MHz ve 82,5 MHz) hem Dalga Biçimleme Üretecinde yukarı yöne, hem de ara frekansların aşağı yöne temel banda kaydırılması için gereklidir. Yukarı yöne doğru karıştırma gönderim işaretlerinin üretilmesinde bir ara kademedir. Alıcıdaki frekansın aşağı yöne karıştırılmasında ise yankı işaretlerine ait video işaretleri ortaya çıkar.