www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Sıfır Modlu Tüp

Resim 1: P-37 radarında (NATO kodu: „Bar Lock“) kullanılan olarak gaz boşaltım tüpü (Kiril alfabesi ile: Разрядник PP-3) dalga kılavuzu bölümü

Resim 1: P-37 radarında (NATO kodu: „Bar Lock“) kullanılan olarak gaz boşaltım tüpü (Kiril alfabesi ile: Разрядник PP-3) dalga kılavuzu bölümü

Sıfır Modlu Tüp elektrot bulunmayan bir gaz boşaltım tüpüne verilen eski bir addır. Bu tüp bir güçlü elektromanyetik alan uygulandığında ateşlenir. Bu durumda dalga kılavuzunun bu bölümü kısa devre gibi davranır ve YF-frekanslı enerji yansır. Artık geriye güçlü bir alan kalmamışsa gaz boşaltımı sona erer. Gaz boşaltma tüpü şimdi zayıf alanlara karşı geçirgendir.

Sıfır modlu tüpler eski radarlarda Dubleks Aygıtları olarak kullanıldı. İsim, tüp adlarının kullanımına uygun olarak elektrik bağlantılarının sayısına göre oluşturulmuştur (diyot iki, triyot üç elektrotu belirtir). Bu tip gaz boşaltma tüpünün yapı şeklinde elektrot yoktur, bu nedenle sayı sıfırdır, dolayısıyla „Sıfır Modlu Tüp“ olarak anılır.