www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Nullode

Resim 1: P-37 radarında (NATO kodu: „Bar Lock“) kovuk iletim parçası olarak kullanılan gaz boşaltım tüpü RR-3

Resim 1: P-37 radarında (NATO kodu: „Bar Lock“) kovuk iletim parçası olarak kullanılan gaz boşaltım tüpü RR-3

Nullode bir gaz boşaltım tüpü adıdır. Bu tüpte elektrot bulunmaz. İçindeki gaz kuvvetli bir elektromanyetik alanın uygulanması sonucunda iyonize olur ve iletken hale gelir. Tüp ateşlendiğinde bu dalga kılavuzu bölümü kısa devre olur ve buradaki RF enerjisinin tamamı geriye yansıtılır.

Gaz boşaltım tüpleri radarlarda dubleks cihazı parçaları olarak kullanılırlar.