www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Zakończenia falowodu

Dummy-Load

Rysunek 1: Przekrój przez zakończenie falowodu

Końcówki falowodowe (engl.: Dummy Load) stanowią ważny element ochronny w systemie przewodzenia energii. Jest to obciążenie rezystancyjne, które jest dopasowane do charakterystycznej impedancji falowodu, aby zapobiec powstawaniu fal stojących.

Jeżeli energia transportowana w falowniku nie ma być wypromieniowywana w wolnej przestrzeni na końcu falownika, falownik musi być obciążony elementem, który działa jako skuteczna oporność. Zazwyczaj jest to kawałek falowodu o kilku długościach fal i wypełniony materiałem tłumiącym, na przykład piaskiem pokrytym grafitem. Materiał ten może być również rozprowadzany w krokach w celu ograniczenia odbić. Jeśli pola te wejdą w materiał tłumiący, prądy przepływają, a energia jest zamieniana na ciepło.

Aby odprowadzić to ciepło, końcówka falowodu musi być dobrze schłodzona. To chłodzenie może być wykonane za pomocą powietrza, ale także wody lub oleju. Chłodzenie oleju ma tę przewagę nad chłodzeniem wodą, że olej może wytrzymać wyższe temperatury bez odparowania.

Galeria zdjęć zakończenia falowodów

Rysunki 2 i 3: Różne konstrukcje rezystorów końcowych dużej mocy szwedzkiej firmy Ranatec dla pasma S i pasma C
(dzięki uprzejmości firmy Ranatec AG)