www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Simetrik Yükselteç

Ugiriş
Uçıkış

Resim 1: Bir simetrik yükseltecin prensibi

Ugiriş
Uçıkış

Resim 1: Bir simetrik yükseltecin prensibi

Ugiriş
Uçıkış

Resim 1: Bir simetrik yükseltecin prensibi

Simetrik Yükselteç

Radarlarda yarıiletken yükselteçlerin kullanılmaya başlandığı yıllarda en çok simetrik yükselteçler kullanıldı. Her bir yükselteç modülünde iki eş transistör katını paralel çalıştırabilmek için girişte ve çıkışta bir 90° hibrit (yönlü bağlaştırıcının bir özel türü) bulunmaktaydı. Literatürde bu tür hibritlere –3 dB bağdaştırıcı, hibrit bağdaştırıcı veya „kuadratik bağdaştırıcı“ denilir. Bu bağdaştırıcıların özelliği girişteki işaretli iki eşit parçaya bölerek çıkışlara aktarmasıdır. İç geçiş hattı daha uzun olan işaretlin fazı, kısa hattan geçen işarete göre 90° kayıktır. Paralel çalışan yükselteçlerde keza işaretler arasında 90° bir faz farkı bulunur. Hibritin çıkışında girişen bu işaretler birbirine eklenirler veya diğer çıkışta birbirlerini sıfırlarlar.

Bu tür yükselteçlerin üstünlükleri şunlardır:

Sakıncaları ise: