www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Simetrik Yükselteç

Ugiriş
Uçıkış

Resim 1: Bir simetrik yükseltecin prensibi

Ugiriş
Uçıkış

Resim 1: Bir simetrik yükseltecin prensibi

Ugiriş
Uçıkış

Resim 1: Bir simetrik yükseltecin prensibi

Simetrik Yükselteç

Radarlarda yarıiletken yükselteçlerin kullanılmaya başlandığı yıllarda en çok simetrik yükselteçler kullanıldı. Her bir yükselteç modülünde, iki eş transistör katını paralel çalıştırabilmek için girişte ve çıkışta bir 90° hibrit (yönlü bağlaştırıcının bir özel türü) bulunmaktaydı. Teknik yayınlarda bu tür hibritlere -3 dB bağlaştırıcı, hibrit bağlaştırıcı veya „dörtlü (quadratic) bağlaştırıcı“ denilir. Bu bağdaştırıcıların özelliği, girişteki işareti iki eşit parçaya bölerek çıkışlara aktarmasıdır. İç geçiş hattı daha uzun olan işaretin fazı, kısa hattan geçen işarete göre 90° kayar. Paralel çalışan yükselteçlerde işaretler arasında keza 90° lik bir faz farkı bulunur. Hibridin çıkışında girişen bu işaretler bir çıkışta birbirine yapıcı girişim sonucu eklenebilir ya da diğer çıkışta yok edici girişim sonucu birbirlerini iptal ederler.

Bu tür yükselteçlerin üstünlükleri şunlardır:

Sakıncaları ise: