www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Симетрични усилватели

UВход
UИзход

Изображение 1: Принцип на симетричен усилвател

UВход
UИзход

Изображение 1: Принцип на симетричен усилвател

UВход
UИзход

Изображение 1: Принцип на симетричен усилвател

Симетрични усилватели

В ранните години на използване на полупроводникови усилватели в радарната техника се използва предимно така нареченият симетричен усилвател. Всеки усилвателен модул от този тип е имал 90° хибрид (специална форма на насочен разклонител) на входа и на изхода, за да работи паралелно с две идентични транзисторни стъпала. Тези хибриди се наричат в литературата също така -3 dB разклонители, хибридни съединители или «квадратурни съединители/разклонители». Тези съединители имат свойството да разделят входния сигнал на два еднакво големи изходни сигнала с еднаква степен на натоварване. Изходният сигнал с по-дълъг вътрешен път претърпява фазово изместване от 90° в сравнение с изходния сигнал с по-къс път. Следователно сигналите в паралелно работещите усилватели имат фазова разлика от 90°. Тези сигнали могат да се сумират на хибридния изход поради конструктивна интерференция или да се анулират на другия изход поради деструктивна интерференция.

Този тип усилвател има следните предимства:

Недостатъците са:

Днес този принцип се използва предимно в предавателни усилвателни модули, при които недостатъците на принципа нямат отрицателно въздействие. Например в предавателните усилвателни модули на експерименталния космически радар GESTRA. Поради ограничението на широчината на честотната лента само до 100 MHz в рамките на разрешената честотна лента могат да се използват и теснолентови хибриди. Приблизителната широчина на честотната лента на усилвателя може да се отчете от феритния изолатор: 1200 … 1400 MHz.

Галерия със снимки на балансирани усилватели

Изображение 2: Модул на предавателния усилвател на космическия радар GESTRA