www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dalga Kılavuz Sistemi Süzgeci

Art arda bağlı iki -3dB bağlaştırıcı Sonlandırma parçası Sonlandırma parçası Birinci -3 dB bağlaştırıcı İkinci -3 dB bağlaştırıcı
Resim 1: Art arda bağlı iki -3dB bağlaştırıcı

Bir dalga kılavuzu sistemi prensip olarak art arda bağlı iki adet güç bölücüden (- 3db- bağlaştırıcı) meydana gelir. İlk önce 1 nolu resimde yeşil renkli daire içinde yer alan her iki güç bölücüyü ele alalım. Bu bağlaştırıcılar arasında kalan dalga kılavuzu boyları halâ eşit uzunluktadır ve alım hattında 3 db/90° - dalga kılavuzu bağlaştırıcıya sahip dubleks cihaz gibidirler ve nispeten frekanstan bağımsız çalışırlar. Her iki işaretlin fazları, güç bölücüler arasındaki uzunlukların eşit olması nedeniyle kesinlikle aynıdır.

Gönderim hattında (burada:kırmızı) gönderim enerjisi ilk bağlaştırıcıda iki eşit kısma ayrılır. Her iki bağlaştırıcı arasındaki dalga kılavuzunda her bir yarı güç (-3 dB) taşınır (bu yüzden bu tür güç bölücüye -3 dB hibrid adı verilir.). Gücün dallanan bölümü 90° faz kaymasına maruz kalır.

Resim. 2 de görüldüğü gibi, güç, ikinci güç bölücüde yine iki kısma ayrılır. Üst kol (branşman) Resim. 1 deki ile aynıdır. Fakat alt kol biraz daha uzundur ve alt koldaki iki kısım fazlarının zıt olması nedeniyle işaret yok olurken, üst koldaki bu iki kısmın fazları aynı oluşu nedeniyle eklenerek tam güce ulaşırlar.

Bir koldaki dolambaçlı yol Sonlandırma parçası Sonlandırma parçası Uzunluğu ayarlanabilir dalga kılavuzu Birinci -3 dB bağlaştırıcı İkinci -3 dB bağlaştırıcı
Resim 2: Bir koldaki dolambaçlı yol

Eğer her iki dalga kılavuzu bölümünün bir kolunun Resim 2 de ki gibi bir dolambaçlı yolu (by-pass) varsa ve bu dolambaçlı yolun uzunluğu işaretlin dalga boyunun tam katlarına eşit ise, o zaman bahsettiğimiz faz ilişkileri geçerli olur. Diğer tüm frekanslar ve bunun sonucu olarak bunların faz durumları istenen yayılım yönünde zayıflarlar, böylece bu yapı bir süzgeç gibi çalışmış olur. Yani bu sistem frekansa bağımlıdır.

Güç, aynı faza sahip olmayan işaret-yarıları ile -3 dB bağlaştırıcı içerisinde bağlaştırıcının diğer kollarda yoluna devam eder ve burada bir sonlandırma parçasında (dummy) ısıya dönüşür. Bu sonlandırma parçası (diğer bir deyimle soğurucu) yerine eğer bir frekans bölücü gibi süzgeç takılırsa yüksek frekanslı güçlerin işlenmesi sürdürülebilir.