www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

–3dB–Bağlaştırıcı

-3dB-bağlaştırıcı

Resim 1: –3dB–bağlaştırıcı

–3dB-bağlaştırıcı bir dalga kılavuzuna gelen gücü iki eşit kısma ayırır. Bu sırada dalga kılavuzu kollarında (branşmanlarında) faz açısı 90° kayar. Grafikte bu faz kayması mavi oklarla (E alanı) gösterilmektedir.

Bu faz kayması bir çok uygulamada işe yarar. (örneğin: dubleks cihaz veya dipleks/süzgeç).

Bağlaştırıcılarda ki iletkenleri diğer kesitlerin geometrisine uydurabilmek için merkezi bir yerde dışarıdan görülebilen bir konik kesit adaptörü bulunur.

Kullanılmayan bağlantı noktası (port) bir takma yük (dummy load) ile sonlandırılır.