www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bir Süperheterodin Alıcının Yapısı

nur mit Diode

Alınan yüksek frekanslı işaretlerden alçak frekanslı verileri elde etmek için alınan işaretler demodüle edilir. Fakat alınan işaretler çok zayıftır, diyotun çalışabilmesi için alınan işaret seviyesinin belli bir değerin altında olmaması gerekir. (Bu nedenle, bu tür bir alıcı yalnızca çok büyük gönderici tesislerinin yakınında çalışabilir.)

Bu nedenle, düşük işaret güçleriyle çalışabilen ve alım menzilini arttıran bir YF-ön yükselteci konulur. Bu ön yükselteç, yalnızca istenen frekansın seçilebilmesi için çok dar bantlı olmalıdır.

Sonuç olarak sadece tek bir frekans alınabilir. Doğruyu söylemek gerekirse, belki daha az! Ama bir değişken kondansatör takılarak bu ön seçici yükseltecin frekansı kolayca ayarlanabilir.

Fakat bu da yetmez. İlave bir ayarlanabilir kondansatör konularak kazancın daha da arttırılması gerekir. Ayar sırasında her değişken kondansatör ayrı ayrı ayarlanamaz, bu nedenle bunların birbirleriyle mekanik bağlı olması (ganged) gerekir, yani tek çevirme ile ikisinin ayarı birlikte değişmelidir. Bütün yükselteçler iyice ekranlanmış olmalıdır! Yüksek frekansta her bir uzun tel bir gönderici anten gibi çalışır. Ve gönderilen bu enerji tekrardan kendi alıcı antenimiz tarafından kapılır ve tüm sistem salınıma geçer, sonuçta bizim hassas alıcımız kuvvetli bir gönderici oluverir!

Bu düzen kuramsal olarak…

…ayar mekanizmalarının bozulmasına ve geri beslemelerin tekrardan oluşmasına kadar devam edebilir!

Eğer bu mekanik ayar özelliğinden vazgeçilir ve değişken kondansatörlerin yerine trimpot tip kondansatörler yerleştirilirse, tüm yükselteç dizisi daha kolay ekranlanabilir. O zaman aşağıdaki devre oluşur:

Ne yazık ki bu devre ile sadece bir frekansı alabiliriz. Ama bu bir frekansta alıcı çok hassastır!

Ve eğer şimdi bu „tek-kanallı-alıcıyı“, pek kullanılmayan bir frekansa ayarlar ve bu alıcı önüne bir ayarlanabilir frekans dönüştürücü (tunable frequency converter) koyarak, giriş frekansı ile osilatör frekansı arasındaki farkı olan çıkış frekansının daima sabit kaldığı bir devre yapmak istersek?…

YF
IF
IF
AF
Frekans
ayarlayıcı
Ara Frekans
yükselteci

…şimdi süperheterodin alıcımız hazırdır!!

Süperheterodin alıcının özgün adı: „Supersonic Heterodyne Receiver“ olup, Edwin Armstrong tarafından 1918 yılında geliştirilmiştir.