www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Süperheterodin Alıcının Yapısı

nur mit Diode

Alınan yüksek frekanslı işaretlerden alçak frekanslı verileri elde etmek için alınan işaretler demodüle edilmelidir. Fakat alınan işaretler çok zayıftır, diyotun çalışabilmesi için alınan işaretlerinin belli bir asgari büyüklükte olması gerekir. (Bu tür işaret alım tarzı yalnızca çok büyük verici tesislerinin yakınında mümkün olabilir.)

Bu nedenle, daha düşük gelen işaret güçleriyle çalışabilen ve alım menzilini yükseltmeyi sağlayan bir yüksek frekans ön yükselteci konulur. Bu ön yükselteç istenen frekansın seçilebilmesi için dar bantlı olmalıdır.

Sonuç olarak sadece tek bir frekans alınabilir. Doğruyu söylemek gerekirse, belki daha az! Ama bir değişken kondansatör takılarak bu ön seçici yükseltecin frekansı ayarlanabilir.

Fakat bu da yetmez. Kazancı arttırmak için ikinci yükselteç eklenir. Ayar sırasında her değişken kondansatör tek tek ayarlanamaz, bu nedenle bunların birbirleriyle mekanik bağlı olması (ganged) gerekir, yani tek çevirme ile ikisinin birden ayarı değişmelidir.
Bütün yükselteçler iyice ekranlanmış olmalıdırl Yüksek frekansta uzun teller bir verici anten gibi çalışır. Gönderilen bu enerji tekrardan alıcı anten tarafından kapılır ve tüm sistem osilasyona geçer, sonuçta bizim hassas alıcımız kuvvetli bir verici oluverir!

Bu düzen kuramsal olarak ...

.... ayar mekanizmalarının bozulmasına ve geri beslemelerin oluşmasına kadar devam edebilir!

Eğer bu mekanik ayar özelliğinden vazgeçilirse ve değişken kondansatörlerin yerine trimpot tip kondansatörler yerleştirilirse, tüm yükselteç dizisi daha kolay ekranlanabilir. O zaman aşağıdaki devre oluşur:

Ne yazık ki bu devre ile sadece bir frekansı alabiliriz. Ama bu frekansta alıcı çok hassastır!

Ve eğer „tek-kanal-alıcı“ pek kullanmadığı tek bir frekansa ayarlanmış ise, ve bu alıcıya giren işaret frekansı ile osilatör frekansı arasındaki farkın çıkış frekansına eşit olduğu ve bu çıkış frekansının daima sabit kaldığı bir ayarlanabilir dönüştürücü (tunable converter) yapmak istersek?...

... şimdi süperheterodin alıcımız hazırdır!!

Süperheterodin alıcının özgün adı: „Supersonic Heterodyne Receiver“ olup, Edwin Armstrong tarafından 1918 yılında icat edilmiştir.