www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Ferrit Sirkülatörler

Anten
Verici
Anten
Alıcı

Resim 1: Bir ferrit sirkülatörün çalışma prensibi

Ferrit sirkülatörler sıkça dubleks aygıtı olarak kullanılır. Çalışması şöyledir: 1 nolu girişteki enerji ilk önce iki eşit kısma ayrılır, fakat bu kısımlar ferrit malzeme içinde bir değişik yayılım hızı edinirler.

Anten
Verici
Anten
Alıcı

Resim 1: Bir ferrit sirkülatörün çalışma prensibi

3 nolu terminalde iki işaret-yarısı zıt fazlıdırlar ve birbirlerini sıfırlarlar.

2 nolu terminalde ise her iki işaret-yarısı eş fazlıdır ve eklenerek tam işareti yeniden meydana getirirler.

Ferrit sirkülatörlerin simetrik yapısı sayesinde terminalleri seçerek bir geçiş yönünü tanımlamak daima mümkündür. Eğer bir antene bağlantı yapılmışsa, yansıma işareti daima alıcıya aktarılırken, gönderim enerjisi daima antene yönlendirilir!

Yansımalardan korunmak için kullanılan ferrit sirkülatörler izolatör olarakta anılırlar. Bu durumda, 3 nolu terminale takılan yeterli büyüklükte bir sonlandırma direncinde 2 nolu terminalden yansıyan enerji ısıya dönüşerek harcanırken, istenen işaret 1 nolu terminalden 2 nolu terminale bir engelle karşılaşmaksızın geçer.

Resim.3 te parçalarına ayrılmış bir ferrit sirkülatör görülmektedir. Ana hacmin büyük bölümünde sadece taşıyıcı görevi gören iki adet iri metal blok yer almaktadır. Ortadaki iletken hat bakırdandır. Metal blokların boyutları, yüzeyleri dâhil, 50 Ω empedans meydana getirecek şekilde seçilmiştir. Küçük bir tablet şekli verilmiş her iki ferrit plakacık bir seramik disk içine yerleştirilmiştir. Mekanik olarak tüm yapı sadece YF-soketleri ile (burada N-normu) bir arada tutulmaktadır. İlaveten, tüm parçalar olası titreşimlerin aygıtı etkilememesi için birbirlerine yapıştırılmıştır.

Ferrit sirkülatör resim galerisi

Resim 2: SMA-soketleri ile birlikte 1030 MHz için ferrit sirkülatör

Resim 3: Bir ferrit sirkülatörün parçalarına ayrılmış görüntüsü