www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

IDG - Süzgeç (YIG-Filter)

YIG-süzgeç

Resim 1: Bir IDG-süzgecinin prensibi

İtriyum-Demir-Granat (IDG) süzgeçleri, µ±r değişik geçirgenlik katsayısından faydalanılarak yapılır. IDG süzgeci, mono kristal IDG malzemeden yapılmış çok hassas ölçülere sahip küre biçimli bir ferrittir (YIG açınımı: Yttrium Iron Garnet, YIG Y3Fe5O12). Granat bir belirli kristal biçimidir, granat taşı veya lâl taşı olarakta bilinir.

Birbirine dik bağlaşma halkaları arasındaki bir IDG-küresinde, en basitinden bir süzgeç düzeneğinde eşeksenel bağlantı uçlarına sahip bir geçiş tınlayıcısı ve H0 manyetik alanı ile ayarlama yapılabilir.

Giriş bağlaşma halkasının doğrusal polarizasyonlu değişken manyetik alanı, bir ön mıknatıslanma (bias) olmazsa dik biçimde konumlanmış çıkış bağlaşım halkasında hiçbir işaret üretemez.

Bir H0 manyetik alanının uygulanması, saat yönünde dönen tınlaşımı andıran çok kuvvetli bir dairesel polarizeli mıknatıslanma yaratır. Saatin aksi yönünde dönen bir dairesel polarizasyon oldukça zor meydana gelir.

Formel (1) (1)

Resim 2: IDG-süzgeci

IDG ın doyum mıknatıslanması Ms (yaklaşık 142 kA/m) sıcaklığa kuvvetle bağlıdır. Yukarıdaki denklemde, dönen mıknatıslanma , giriş işaretine göre fazı 90° kaymış bir çıkış işareti üretir. Bu düzende IDG malzemesi çok düşük bir zayıflatma katsayısı nedeniyle, doğrusal ayar karakteristiğine sahip, Q tınlaşım kalite katsayısı yaklaşık 104 olan çok dar bantlı bant geçiren bir süzgeç gibi çalışır.

Üretilebilen H0 manyetik alanı tarafından ayar sahasını önemli miktarda sınırlar. Alt kesim frekansı Hi>0 ise oluşur ve bir küre biçimi için değeri 1,67 GHz civarındadır.

Benzer türdeki IDG-çınlayıcılarla aynı şekilde geniş bantlı ayarlanabilir süzgeçler de yapılabilir. Günümüzde bunlar geniş bantlı osilatörlerde kullanılmaktadır.

Kaynaklar ve daha detaylı bilgi için:

  1. Edgar Voges: „Hochfrequenztechnik“, Bd. 1: Bauelemente und Schaltungen, Hüthig Verlag Heidelberg, 1986, ISBN 3-7785-1269-2