www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Filtr dolnoprzepustowy

Częstotliwość
−3dB
fc
Tłumienie

Rysunek 1: Charakterystyka częstotliwościowa filtra dolnoprzepustowego 1. rzędu opartego na obwodzie RC

Częstotliwość
−3dB
fc
Tłumienie

Rysunek 1: Charakterystyka częstotliwościowa filtra dolnoprzepustowego 1. rzędu opartego na obwodzie RC

Filtr dolnoprzepustowy

W elektronice filtr dolnoprzepustowy to filtr, który przepuszcza składowe sygnału o częstotliwościach poniżej częstotliwości graniczna fc. Składowe sygnału o wyższych częstotliwościach są tłumione. Zazwyczaj są to pasywne filtry czterobiegunowe składające się z rezystorów, cewek i kondensatorów.

Funkcję filtra można opisać jako dzielnik napięcia, z reaktancją kondensatora zależną od częstotliwości. Dla prądu stałego reaktancja kondensatora jest prawie nieskończenie duża, więc napięcie wyjściowe ma wartość maksymalną. Dla bardzo wysokich częstotliwości reaktancja zbliża się do zera, więc napięcie wyjściowe jest prawie zwarte.

(1)

  • Xc = reaktancja kondensatora
  • Ue = napięcie wejściowe
  • Ua = napięcie wyjściowe

Częstotliwość graniczna jest obliczana zgodnie z

Częstotliwość
−3dB
fc
Tłumienie

Rysunek 2: Charakterystyka częstotliwościowa filtra dolnoprzepustowego 2. rzędu zbudowanego na obwodzie LC

Częstotliwość
−3dB
fc
Tłumienie

Rysunek 2: Charakterystyka częstotliwościowa filtra dolnoprzepustowego 2. rzędu zbudowanego na obwodzie LC

(2)

  • fc = Częstotliwość graniczna filtru

Zmiany napięcia stałego na wejściu są przekazywane do wyjścia z opóźnieniem zgodnie z krzywą ładowania lub rozładowania.

Jeśli rezystor zostanie zastąpiony cewką, zostanie utworzony filtr 2. rzędu. Liczba porządkowa wzrasta w zależności od liczby składników zależnych od częstotliwości. W najprostszym przypadku można to osiągnąć poprzez szeregowe połączenie kilku filtrów niższego rzędu.

Częstotliwość odcięcia filtra 2. rzędu wynosi XC = XL. Można ją obliczyć za pomocą:

(3)