www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

İzge Çözümleyici (Spektrum Analizörü)

Bir izge çözümleyici radar göndericilerinin, osilatörlerin ve genel olarak osilatörlerin geniş bir bant içindeki frekans dağılımını belirlemek için kullanılır. Fakat bu ölçüm cihazının kullanılması hayli deneyim gerektirir. Başarılı bir ölçüm için cihaz doğru kullanılmalı ve frekanslara ait sonuçlar doğru yorumlanmalıdır.

İzge çözümleyici cihazı, ekranında bir giriş işaretline ait frekansı ve genliği görüntüler. Düşey eksen, fonksiyonun o frekanstaki genliğini, yatay eksen ise frekansı gösterir. Ekranda bir magnetrona ait diyagram görülüyor. Genlik genellikle dBm, yani logaritmik olup 1 mW a referanslıdır. Buradaki gönderim frekansı 2700 MHz civarındadır. ±12 ve ±24 MHz aralıklarda çok güçlü yan bantlar mevcuttur.

Resim 1: İzge çözümleyici Tektronix, Model 492

İzge çözümleyici

Resim 1: İzge çözümleyici Tektronix, Model 492
(Cihaz üzerindeki kısımlara fare imlecini yaklaştırdığınızda o kısma ait bilgileri görebilirsiniz!)

1/PW
1/PRT
PW
PRT
(maksimum)
verici frekans
Filtrenin
kesme frekansı
İzge çözümleyici
osiloskop ekran

Resim 2: İşaretlerin karşılaştırılması

1/PW
1/PRT
PW
PRT
(maksimum)
verici frekans
Filtrenin
kesme frekansı
İzge çözümleyici
osiloskop ekran

Resim 2: İşaretlerin karşılaştırılması

Radar cihazlarının gönderim darbeleri izge çözümleyici ile osiloskoptan daha iyi ölçülebilir. Grafikte sadece üst yarısı gösterilen işaretlin anma gönderim frekansı, darbe genişliği (PW) ve darbe tekrarlama frekansı (PRT) okunabilmektedir. Osiloskop sıkça yüksek frekansları gösterememektedir, bu nedenle burada sadece demodüle bir işaretli görebiliyoruz.