www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Bilezik Ünitesi

Slipring- Unit

Resim 1: Kayar halka aktarıcı ile bir Bilezik Ünitesinin X-ışını görünümü

Slipring- Unit halka biçimli kontakların (bileziklerin) bulunduğu dönen kısım fırçaların bulunduğu sabit kısım

Resim 2: Fırça parçaları ile Bilezik Ünitesinin bir bölümü
(B-COMMAND GmbH'nin izniyle.)

Bilezik Ünitesi

Bir Bilezik Ünitesi, bir sabit parçadan hareketli bir parçaya veri, işaret veya elektrik gücünün iletilmesi için kullanılan bir düzenektir.

Sürekli dönen bir antene sahip bir radar aygıtı, devamlı dönmesi nedeniyle kablo ile sabit kurulu bir güç kaynağına bağlanamaz. Gönderim enerjisi ve veri hatları gibi besleme gerilimleri ve çok sayıda anahtarlama- ve kontrol işareti de döner tablanın (pedestal) sabit kısmından (stator) dönen parçaya (rotor) YF-döner gönderici ile aktarılır. Bu genellikle Bilezik Ünitesi ile yapılır. (İngilizce Bilezik Ünitesi terimi, birçok kayma halkaları (slip rings) ve aynı zamanda diğer bağlantı türlerini içerebilen tüm işlevsel birim arasında ayrım yapar. Almanca “Schleifringübertrager” terimi, yalnızca bir kayar halka ve bir fırçanın bireysel birleşimini değil, aynı zamanda çoğu kez bu tür birçok parçadan oluşan tüm tesisatı da tanımlar.)

Geleneksel Yapı

Geleneksel yapı Resim 1 ve 2'de gösterildiği gibidir. Halka şeklindeki temas yüzeyleri, üzerinde bir yay ile teması dönüş sırasında akımın akmasını sağlayan içi boş bir silindir şeklinde yalıtkan malzemeden yapılmış bir taşıyıcı içine gömülüdür. İletken yüzeyler genellikle sert altın kaplamadır. En az aşınmayı sağlamak için, temas yayı dönen halka şeklindeki temas yüzeyine olabildiğince hafif, ancak yine de güvenilir bir akım akışı için yeterli kuvvetle bastırır.

Resim 2'de gösterilen örnekte, temas yayı, fırça tutucu olarak adlandırılan ince, sert altın kaplamalı çelik telden oluşur. Daha büyük akımların iletilmesi gerekiyorsa, kontak yayı büyük karbon kontaklardan oluşur. Karbon yüzeylerdeki aşınma zamanla grafit tozu üretir ve kısa devreleri önlemek için bakım döngüleri sırasında düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Sert altın kaplama kontaklar ise bakım gerektirmez.

Resim 3: Yassı Bilezik Ünitesi
(B-COMMAND GmbH'nin izniyle.)

Yassı Bilezik Ünitesi

Yassı Bilezik Ünitesi karşılıklı iki düz diskten oluşur. Eşmerkezli kontak halkaları bir disk üzerinde dizilmiştir. Yay kontakları, eşleşmesi için karşı bölmeye takılır. Bunlar genellikle çiftli ve hatta dörtlü dizilmiştir. İzleme kuvvetlerini eşit olarak dağıtmak için diskin tüm yüzeyine de dağıtılabilirler.

Bu yapı izleme kuvvetlerini eşit olarak diskin tüm yüzeyine dağıtılabilme üstünlüğüne sahiptir. Bununla birlikte, çok sayıda iletim kanalı ile çap çok büyür ve bu nedenle mümkün olan en büyük hız sınırlanır.

 

Bununla birlikte, fiber optik teknolojisi veya kapsüllenmiş (encapsulated), radyo-teknik olarak hava geçirmez şekilde kapatılmış WLAN- benzeri bağlantılar gibi diğer bağlantı türleri de mümkündür. Bu tür birkaç bağlantının işlevsel birimi genellikle Bilezik Ünitesi olarakta adlandırılır. Bu alternatif iletim modlarının tümü, gücü iletmek için en az iki veya üç kayma halkası gerektirir veya bir döner transformatör kullanılır.

Döner transformatör, ikincil tarafın birincil tarafa göre mekanik olarak serbestçe dönebildiği ve enerji iletiminin yalnızca alternatif olarak salınan manyetik alan yoluyla gerçekleştiği bir transformatörün özel bir tasarımıdır. Döner transformatörün boyutunu küçültmek için, anahtarlamalı güç kaynaklarında olduğu gibi iletim için normal şebeke frekansından daha yüksek bir frekans (22 kHz'e kadar) kullanılır.