www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Колектор хлъзгащ пръстен

Slipring- Unit

Изображение 1: Части на ротационното контактно устройство с хлъзгащи се пръстени

Колектор хлъзгащ пръстен

В радиолокацията колектор хлъзгащ пръстен е възел, използван за прехвърляне на данни, сигнали или енергия от неподвижен компонент към подвижен елемент. Това често се прави с предаватели с пръстеновидно приплъзване. (Английският термин slip ring unit се отнася за цялата функционална единица, която може да съдържа много предаватели с плъзгащи се пръстени, но също и други видове връзки).

В радарно устройство с постоянно въртяща се антена трябва да се предаде не само енергията на предаване от неподвижната част (статора) на въртящия се постамента към въртящата се част (ротора) посредством въртящи се вълноводни съединения, но и захранващи напрежения и множество сигнали за превключване и управление, както и линии за данни.

Пръстеновидните контактни повърхности са вградени в пластмасов носител (изработен от изолационен материал), върху който пружинен контакт позволява протичането на ток по време на въртене. Повърхностите са с твърдо златно покритие. За да работи с възможно най-малко износване, контактната пружина притиска въртящата се пръстеновидна контактна повърхност възможно най-слабо, но все пак достатъчно силно, за да се осигури надеждно протичане на тока.

В показания пример контактният пръстен се състои от тънка позлатена стоманена тел, запоена в носеща платка. Ако трябва да се предават по-големи токове, контактната пружина се състои от въглеродни контакти с голяма площ. Абразията на въглеродните повърхности създава графитен прах, който трябва да се отстранява редовно по време на циклите на поддръжка, за да се избегне късо съединение. Контактите с твърдо позлатено покритие, от друга страна, не изискват поддръжка.

Възможни са обаче и други видове връзки, като например оптична технология или капсулирани, радиотехнически херметически затворени връзки, подобни на WLAN.