www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yüzey Akustik Dalga Süzgeci (SAW- Filter)

Sıkıştırılmış darbe
büyüklüğü
t
Zaman yan topuzları
Ugiriş
Ugiriş(t)
Uçıkış
Uçıkış(t)

Resim 1: Bir parmak mesafesinde doğrusal azalan Yüzey Akustik Dalga Süzgecinin şeması

Sıkıştırılmış darbe
büyüklüğü
t
Zaman yan topuzları
Ugiriş
Ugiriş(t)
Uçıkış
Uçıkış(t)

Resim 1: Bir parmak mesafesinde doğrusal azalan Yüzey Akustik Dalga Süzgecinin şeması

Sıkıştırılmış darbe
büyüklüğü
t
Zaman yan topuzları
Ugiriş
Ugiriş(t)
Uçıkış
Uçıkış(t)

Resim 1: Bir parmak mesafesinde doğrusal azalan Yüzey Akustik Dalga Süzgecinin şeması

Yüzey Akustik Dalga Süzgeci (SAW- Filter)

Yüzey Akustik Dalgası (Surface Acoustic Wave, SAW) süzgeçleri radar sistemlerinde Darbe Sıkıştırma işleminde oldukça sık kullanılır ve frekans modüleli yankı işaretlerini analog yöntemle sıkıştırır. Bu süzgeçler piezoelektrik prensibiyle çalışır.

Bir piezo kristal üzerine, elektrik dalgalarını mekanik dalgalara çeviren bir geniş bantlı dönüştürücü (transducer) fotografik indirme (etching) yöntemleri ile işlenir. Ancak, bu mekanik salınımlar bir iletkendeki elektrik işaretlerine göre çok daha az bir hızla yayılırlar. Bu nedenle gecikme süreleri nispeten uzundur. Benzeri şekilde, aynı kristalde, yine aynı yöntemle işlenmiş frekansa-bağımlı diğer dönüştürücüler mekanik enerjiyi tekrardan elektrik işaretlerine çevirir.

Bu değişik dönüştürücüler ile uyartım sistemi arasındaki uzaklıkların kaçınılmaz olarak farklı olması nedeniyle, giriş işaretinin değişik frekanslı bileşenlerinin varış süreleri farklıdır ve bunun sonucunda tüm frekans bileşenleri aynı menzil hücresine kayarlar.

Bununla birlikte, farklı alt frekansların (partial frequencies) toplanması sırasında, keskin çıkış darbesine ilaveten kaçınılmaz olarak „Zaman Yan Topuzları“ (time sidelobes) adı verilen, sıkça karmaşık yöntemlerle bastırılması gereken parazitik yan topuzlar da ortaya çıkar.