www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

SAW- Süzgeç

Ugiriş
Ugiriş(t)
Uçıkış
Uçıkış(t)
Menzil hücresi
t
Zaman-Yan loblar

Resim 1: Bir SAW süzgeç şeması (geçmeli parmak aralığı doğrusal azalan)

Ugiriş
Ugiriş(t)
Uçıkış
Uçıkış(t)
Menzil hücresi
t
Zaman-Yan loblar

Resim 1: Bir SAW süzgeç şeması (geçmeli parmak aralığı doğrusal azalan)

SAW- Süzgeç

SAW (Surface Acoustic Wave): Yüzey Akustik Dalgası

SAW süzgeçleri radar sistemlerinde darbe sıkıştırılması işleminde oldukça sık kullanılır ve frekans modüleli yansıma işaretlerini analog yolla sıkıştırırlar. Bunlar, yüzeyinde akustik dalgaların yayıldığı bir piezoelektrik kristal üzerine yerleştirilmiştir.

Bir piezo kristal üzerine fotoğrafik indirme (etching) yöntemleri ile işlenen bir geniş bantlı dönüştürücü (transducer) sayesinde elektrik dalgaları mekanik dalgalara çevrilir. Bu mekanik dalgalar elektrik işaretlerinin bir iletkendeki hızına göre çok daha az bir hızla yayılırlar. Benzeri şekilde, aynı kristal üzerinde yine aynı yöntemle işlenmiş frekansa bağımlı diğer dönüştürücü bu sefer mekanik enerjiyi elektrik işaretline çevirir.

Bu farklı dönüştürücülerin uyartım kaynağına zorunlu olarak değişik uzaklıklarda bulunması nedeniyle, giriş işaretinin değişik frekanslı bileşenleri farklı zaman gecikmelerine uğrarlar, bunun sonucunda tüm frekans bileşenleri aynı menzil hücresinde toplanırlar. Resimde görüldüğü gibi alınan işaret soldan girmekte ve sıkıştırılmış işaret sağdan çıkmaktadır. En yüksek frekans en fazla gecikmeye uğrar ve en düşük frekansı örter.

Farklı frekans bileşenlerinin toplanması sırasında keskin ana lob yanında, zaman yan lobları (time side lobes) adı verilen, ancak masraflı yöntemlerle bastırılabilen parazitsel yan loblar kaçınılmaz olarak ortaya çıkar.