www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yivli Işıma Elemanı

Resim 1: 3,7 ... 6 GHz yivli ışıma elemanı

Resim 1: 3,7 ... 6 GHz yivli ışıma elemanı

Yivli Işıma Elemanı

Yivli, konik ışıma elemanı (boynuz) geniş yapısal biçimi ile hem E- elektrik hemde H- manyetik düzlemde hemen hemen sabit ve homojen ışıma açısı sağlar. Işıma açısı (demet genişliği) 20° ve 70° arasında bulunur. Bu antenlerin en dikkat çeken özelliği küçük yan loblara sahip olmaları ve kayıplarının düşük olmasıdır.

Dar yapısal biçimli olanı frekansa bağımlı ve aynı şekilde E ve H düzlemlerinde homojen ışıma karakteristiklerine sahiptir. Bu antenin bant genişliği bir oktavdır. 7° den 40° ye kadar ışıma açıları sağlayabilirler.

Dairesel simetrisi sayesinde bu ışıma elemanı bütün polarizasyon türlerinde kullanılabilirler.