www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yivli Boynuz Işıyıcı

Resim 1: 3,7... 6 GHz Yivli Boynuz Işıyıcı, bağlantı bir SMA-soket takılı eşeksenel kablo ile

Resim 1: 3,7... 6 GHz Yivli Boynuz Işıyıcı, bağlantı bir SMA-soket takılı eşeksenel kablo ile

Yivli Boynuz Işıyıcı

Geniş yapısal tasarımı ile yivli boynuz ışıyıcı, hem E-elektrik hem de H-manyetik düzlemde hemen hemen sabit ve düzgün dağılmış ışıma açısı sağlar. Işıma açısı (demet genişliği) 20° ve 70° arasında olabilir. Bu antenlerin en dikkat çeken özelliği yan topuzlarının (sidelobes) ve kayıplarının düşük olmasıdır.

Dar tasarımlı olanı, frekansa bağımlı ve aynı şekilde ışıma karakteristikleri E- ve H-düzlemlerinde düzgündür. Bu antenin bant genişliği bir oktavdır. 7° den 40° ye kadar ışıma açılarını sağlayabilirler.

Dairesel simetrisi sayesinde bu ışıma elemanı tüm polarizasyon türlerinde kullanılabilir.