www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Yönlü Bağlaştırıcı

Bir koaksiyel iletkendeki yönlü bağlaştırıcı prensibi

Resim 1: Eşeksenel iletkendeki bir yönlü bağlaştırıcı

Yönlü Bağlaştırıcı

Bir yönlü bağlaştırıcı, özgün empedansı, kullanılan hattın empedansına uygun bir kısa eşeksenel iletken bölümüdür. Dalgaların iletildiği bu iletken bölümünün iç hacminde bir paralel ölçü döngüsü (measuring loop) bulunur. Bu pasif eleman, iki iletim hattını kullanır ve tesisatın yönüne bağlı olarak bir terminale giden ya da gelen dalgaya iletilen gücün belli bir miktarını bağlaştırır.

Hem kapasitif hem de endüktif bileşenler tarafından oluşan akımlarının ölçme dalında aynı anda bulunmaları nedeniyle, bileşenlerin faz açılarına bağlı olarak -akımın iç iletkendeki yönüne göre- bu bileşenler eklenebilir veya birbirini yok edebilir.

Yönlü Bağlaştırıcı

Resim 2: Yönlü Bağlaştırıcı

Bir yönlü bağlaştırıcının ana yönü, ölçüm dalının gelen dalganın (forward wave) gerilimini ölçtüğü montaj yönüdür. Eğer yönlü bağlaştırıcı zıt yönde monte edilirse, dönen dalganın gerilimi ölçüm çıkışında oluşur.

Genellikle, gerekli zayıflatıcılar (attenuators) ya da algılayıcı diyotlar (detector diodes) ölçüm amaçları için kullanılan yönlü bağlaştırıcılara da monte edilirler. Bununla birlikte, bu yönlü bağlaştırıcılar artık bu kadar geniş bir frekans aralığına sahip olmazlar ya da frekansa bağımlı zayıflatma değerleri için kalibre edilmiş bir düzeltme çizelgesinin kullanılması gerekir.

Şerit iletken teknolojisi kullanılan bağlaştırıcı
(Büyütmek için tıklayınız: 800·600 piksel = 64 kByte)

Resim 3: Şerit iletken teknolojisi kullanılan bağlaştırıcı