www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Sprzęgacz kierunkowy

Sprzęgacz kierunkowy

Rysunek 1: Zasada działania sprzęgacza kierunkowego w linii współosiowej

Sprzęgacz kierunkowy

Sprzęgacz kierunkowy to krótki odcinek kabla koncentrycznego, którego impedancja charakterystyczna odpowiada impedancji zastosowanego kabla. W falowodowym wnętrzu tego odcinka linii, równolegle do przewodu wewnętrznego, znajduje się pętla pomiarowa, która w zależności od kierunku instalacji sprzęga określone napięcie albo tylko z fali wychodzącej, albo z fali powrotnej.

Ponieważ prądy wywołane sprzężeniem pojemnościowym i prądy wywołane sprzężeniem indukcyjnym występują jednocześnie w gałęzi pomiarowej, mogą się one sumować lub zniwelować w zależności od ich położenia w fazie - w zależności od kierunku prądu w przewodniku wewnętrznym.

Sprzęgacz kierunkowy

Rysunek 2: Sprzęgacz kierunkowy

Głównym kierunkiem działania sprzęgacza kierunkowego jest kierunek, w którym napięcie fali przychodzącej (do przodu) jest mierzone przez gałąź pomiarową. Napięcie wału powrotnego występuje na wyjściu pomiarowym, gdy sprzęgło kierunkowe jest zainstalowane w przeciwnym kierunku.

Często niezbędne atenuatory lub diody detektorowe są wbudowane w sprzęgacze kierunkowe używane do celów pomiarowych. Jednak te sprzęgacze kierunkowe nie mają już wtedy tak szerokiego zakresu częstotliwości lub wymagają kalibrowanej tabeli korekcyjnej dla wartości tłumienia zależnych od częstotliwości.

Sprzęgacz kierunkowy w technologii micropaskowej, 
© 2007 Christian Wolff
(Kliknij aby powiększyć: 800·600px = 64 kByte)

Rysunek 3: Sprzęgacz kierunkowy w technologii micropaskowej.