www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Richtingskoppelaar

Richtingskoppelaar

Figuur 1: Principe van een richtingskoppelaar in een coaxiale lijn

Richtingskoppelaar

Een richtingskoppelaar is een kort coaxiaal kabelgedeelte waarvan de karakteristieke impedantie overeenkomt met die van de gebruikte kabel. In het golfgeleidende binnenste van dit lijnstuk, parallel aan de binnengeleider, bevindt zich een meetlus die, afhankelijk van de installatierichting, een bepaalde spanning ofwel alleen uit de uitgaande golf ofwel alleen uit de retourgolf koppelt.

Aangezien de stromen veroorzaakt door capacitieve koppeling en die veroorzaakt door inductieve koppeling gelijktijdig in de meettak aanwezig zijn, kunnen zij elkaar afhankelijk van hun fasepositie - afhankelijk van de richting van de stroom in de binnenste geleider - optellen of opheffen.

Richtingskoppelaar

Figuur 2: Richtingskoppelaar

De hoofdrichting van een richtingskoppelaar is de richting waarin de spanning van de inkomende golf (voorwaarts) wordt gemeten door de meettak. De spanning van de terugkerende as treedt op bij de meetuitgang wanneer de richtingskoppeling in tegengestelde richting is geïnstalleerd.

Vaak zijn de nodige verzwakkers of detectiedioden ingebouwd in richtingskoppelaars die voor meetdoeleinden worden gebruikt. Deze directionele koppelaars hebben dan echter niet meer zo'n groot frequentiebereik of vereisen een gekalibreerde correctietabel voor de frequentie-afhankelijke dempingswaarden.

Richtingskoppelaar in striplijntechnologie, 
© 2007 Christian Wolff,
(klik om te vergroten: 800·600px = 64 kByte)

Figuur 3: Richtingskoppelaar in striplijntechnologie