www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Насочен разклонител

Насочен разклонител

Изображение 1: Принцип на насочен разклонител в коаксиална линия

Насочен разклонител

Насоченият разклонител е къс участък от коаксиален кабел или вълновод, чийто характерен импеданс съответства на този на използвания кабел. Във вълноводната вътрешност на този участък от линията, успоредно на вътрешния проводник, има измервателен контур, който в зависимост от посоката на инсталиране свързва определено напрежение или само от изходящата вълна, или от обратната вълна.

Тъй като токовете, причинени от капацитивното свързване, и тези, причинени от индуктивното свързване, присъстват едновременно в измервателния клон, те могат или да се сумират, или да се унищожат в зависимост от фазовото им положение — в зависимост от посоката на тока във вътрешния проводник.

Насочен разклонител

Изображение 2: Насочен разклонител

Основната посока на насочения разклонител е посоката, в която напрежението на входящата вълна (напред) се измерва от измервателния клон. Напрежението на връщащия се вал се появява на измервателния изход, когато насочващият разклонител е монтиран в обратна посока.

Често необходимите атенюатори или детекторни диоди са вградени в насочващите разклонители, използвани за измервателни цели. След това обаче тези насочващи разклонители вече нямат толкова широк честотен обхват и не изискват калибрирана корекционна таблица за стойностите на затихване, зависещи от честотата.

Насочен разклонител в микролентова технология
© 2007 Christian Wolff,
(Кликнете за да увеличите снимката: 800·600 пиксел = 64 килобайт)

Изображение 3: Насочен разклонител в микролентова технология