www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radom

PAR-80 radarı radomu

Resim 1: Atmosferik yüksek basınçla sabit tutulan bir PAR-80 radarının radomu

RRP-117 radarı radomu

Resim 2: „Großer Arber“ radar istasyonundaki biçimi sabit tutulan radom

Resim 3: Cam yünü ile takviyeli yapay reçineden imal edilmiş ev bir klima tesisi bulunan bir radom

Cam yünü ile takviyeli yapay reçineden imal edilmiş ve bir klima tesisine sahip bir radom, 
© 2009 Christian Wolff 
(Büyütmek için tıklayınız: 900·600 piksel = 93 kByte)

Resim 3: Cam yünü takviyeli yapay reçineden üretilmiş ve aynı zamanda bir klima tesisi bulunan radom

Radom

Özellikle dönen parçalara sahip anten tesisleri havanın olumsuz etkilerine karşı daima korumasızdır. Bu nedenle, anten sistemini havanın bu olumsuz etkilerinden korumak için bazı karmaşık önlemler alınır. Bu koruma, bir hava fanı tarafından yüksek basınç altında tutulan sağlamca bir kauçuk kılıf ile halledilir.

PAR-80 Hassas Yaklaşım Radarının radomu buna bir örnek olarak verilebilir.

Fakat sağlamlığı sadece atmosferik yüksek hava basıncı ile sağlanamayan, biçimleri daha kararlı yapılar da kullanılmaktadır. Önemli olan kılıfta kullanılan malzemenin elektromanyetik dalgaların geçişine olabildiğince uygun olmasıdır.

Bu yapının adı RAdar DOMe (yani radar-kubbe) kelimelerinden türetilmiştir.

Bu koruyucu kaplama, elektromanyetik dalgaları olabildiğince az yansıtmalı, soğurmalı (absorbtion), kırmalı (diffraction) veya saçmalıdır (scattering) ve geçiş kayıpları yine olabildiğince az olmalıdır. Bir radomda dalgaların, hem gidiş ve hem de geliş yönündeki zayıflama oranları aynı olmalıdır. Bu nedenle bir „Çift Yönlü Zayıflama“ söz konusudur. Bu Çift Yönlü Zayıflama değeri köpüklü bir malzemeden yapılmış bir radomda tipik 0,3 dB civarındadır, yani bu yüksek frekanslı enerjide yaklaşık bir toplam %7 lik kayba karşılık gelir. Radar denklemine göre ise bu yaklaşık %2 lik bir menzil kaybı demektir.