www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radom

PAR-80 radarı radomu
Resim 1: PAR-80 radarına ait sağlamlığı yüksek basınçla sağlanan bir radom

RRP-117 radarı radomu
Resim 2: „Großer Arber“ radar istasyonu radomu


Resim 3: Cam yünü ile takviyeli yapay reçineden imal edilmiş ev bir klima tesisi bulunan bir radom

Cam yünü ile takviyeli yapay reçineden imal edilmiş ve bir klima tesisine sahip bir radom, 
© 2009 Christian Wolff 
(Büyütmek için tıklayınız: 900·600 piksel = 93 kByte)
Resim 3: Cam yünü ile takviyeli yapay reçineden imal edilmiş ve bir klima tesisi bulunan bir radom

Radom

Özellikle dönen parçaları bulunan anten konstrüksiyonları havanın olumsuz etkilerine karşı korumasızdır. Bu nedenle, anten tesisatını havanın etkisinden korumak için bazı masraflı önlemler alınır. Bu işlev bir hava fanı tarafından yüksek basınç altında sağlamca tutulan kauçuk bir kılıf ile halledilir.

Örnek olarak PAR-80 hassas yaklaşım radarının radomu verilebilir.

Fakat sağlamlığın sadece yüksek hava basıncı ile sağlanmadığı konstrüksiyonlarda kullanılmaktadır. Önemli olan kılıfta kullanılan malzemenin elektromanyetik dalgaların geçişine müsait olmasıdır.

Bu adın oluşumu: RAdar DOMe (yani radar-kubbe)

Bu koruyucu kaplama elektromanyetik dalgaları olabildiğince az yansıtmalı, soğurmalı (absorbtion), kırmalı (diffraction) veya saçmalıdır (scattering) ve geçiş kayıpları yine olabildiğince az olmalıdır. Bir radar radomunda dalgaların hem gidiş ve hem de geliş yönündeki kayıp yüzdeleri aynı miktarda olmalıdır. Bu nedenle buna “Çift Yönlü Kayıp“ denilmektedir. Bu Çift Yönlü Kayıp değeri köpüklü bir malzemeden yapılmış bir radomda 0.3 dB civarındadır, yani yüksek frekanslı enerjide yaklaşık toplam % 7 kayba karşılık gelir. Radar denklemine göre ise bu yaklaşık % 2 menzil kaybı demektir.