www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Микровълнови антенни покрития (радоми)

Par-80 Radom

Изображение 1: Радом, поддържан стабилен от атмосферното свръхналягане, за радар за прецизен подход

RRP-117 - Radom

Изображение 2: стабилният в размерите си купол на радарната станция на върха на «Großer Arber» (Бавария)

Изображение 3: Радом, изработен от синтетична смола, подсилена със стъклени влакна, с климатична система,

(Кликнете за да увеличите снимката: 900·600 пиксел = 93 kB

Изображение 3: Радом, изработен от синтетична смола, подсилена със стъклени влакна, с климатична система,

Микровълнови антенни покрития (радоми)

Антенните конструкции винаги са уязвими от атмосферните влияния, особено ако съдържат въртящи се части. Поради това се вземат подробни мерки, за да се предпазят тези атмосферни влияния от антенната система. Например тази функция може да се поеме от гумирана обвивка, чиито размери се поддържат стабилни чрез свръхналягане, генерирано от духалка. Пример за това е по-старият радом на радара за прецизен подход PAR-80. Но се използват и по-стабилни конструкции, които се справят с атмосферното свръхналягане. Важно е материалът да е възможно най-пропусклив за електромагнитните вълни.

На тази структура отново е дадено изкуствено име: RAdar DOME (т.е. радарен купол).

Тази защитна обвивка трябва да отразява, поглъща, пречупва или разсейва електромагнитното излъчване в най-малка степен и да има ниско затихване на предаването. Заглушаването на купола на радарните устройства действа еднакво на пътя на излъчване и на пътя на приемане. Ето защо се нарича «двупосочно затихване». Типичната стойност за двупосочно затихване за радиокупол, изработен от пенопласт, е 0,3 dB, което представлява обща загуба на около 7% от високочестотната енергия. Според уравнение на радара това означава загуба на обхват от около 2%.