www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Güç Ölçer

Resim 1: Güç ölçer HP 437 B

Resim 1: Güç ölçer HP 437 B

Bir güç ölçer yüksek frekanslı güçleri ölçebilmeli ve olabildiğince frekanstan bağımsız çalışmalıdır. Aletin direnç köprüsünde bir termistör bulunur. Sıfır güce karşılık gelen normal köprü dengesi, yüksek frekanslı işaretlin termistörde harcanarak ısıya çevrilmesi sonucu bozulur, meydana gelen fark gerilim bir yükselteçten geçirilerek göstergede okunur.

Termistör ölçüm köprüsü
YF-girişi
Ölçüm yükselteci
Gösterge

Resim 2: Prensip şeması

Termistör ölçüm köprüsü
YF-girişi
Ölçüm yükselteci
Gösterge

Resim 2: Prensip şeması

Gösterge cihazı çoğunlukla doğrusal veya logaritmik olarak ayar edilebilir. Kullanım sırasında termistörün dayanabileceği azami güç sınırına daima dikkat edilmelidir, aksi taktirde termistör aşırı yük sonucu arızalanabilir. Cihazda iki farklı güç tanımı vardır: Sürekli dayanılabilen güç ve darbe gücü. Termistör sürekli güç altında devamlı çalışabilir. Darbe gücü için cihaza bir ölçüm kafası ilave edilir (örneğin 5 dBm / µs). Ayrıca dikkat edilmesi gerekli üç husus daha vardır:

  1. termistörün müsaade edilen sürekli gücü (aynı zamanda cihazın gücü),
  2. ölçüm kafasının sürekli gücü,
  3. ölçüm kafasının müsaade edilen darbe gücü.

Ölçme bölgesinin üzerine çıkılması durumunda muhtemel hasarlar ön zayıflatma devreleri ile engellenir.

Resim 3: Ölçüm kafası HP 232 C

Resim 3: Ölçüm kafası HP 232 C

Darbe gücünün ölçülmesi

Güç ölçerde belirli bir zaman aralığına ait sürekli güç (Pave) bir ısıl etki vasıtasıyla ölçtüğünden ve çok yavaş tepki verdiğinden dolayı, ölçülen güç darbe gücüne zorunlu olarak bilinen doluluk-boşluk oranı (duty cycle) kullanılarak dönüştürülür.

Sadece çok özel ölçü cihazları, örneğin Siemens 1990 ikincil radarında ki TS-200 ölçü cihazı gibi, bu dönüştürmeyi dahilen yapar ve darbe gücü doğrudan göstergede görüntülenir.