www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

STC-Devresi

STC gerilimi
Giriş
işaretli
Çıkış
işaretli

Resim 1: PIN- diyotlu bir zayıflatma devresi

Resim 1: PIN- diyotlu bir zayıflatma devresi (elemanların değerlerini görebilmek resme tıklayınız)

Resim 2: Giriş işaretli (demodüle işaretli)

Resim 3: STC gerilimi

Resim 4: Çıkış işaretli (demodüle işaretli)

STC: [Sensitivity Time Control : Zaman Kontrol Duyarlılığı]

Radar alıcılarının çok dinamik olması gerekir. Aşırı zayıf işaretleri bile çok hassas almaları gerekir, ama radar alıcılarının yoğun olarak radar istasyonu yakınındaki nesnelerden gelen eşzamanlı kuvvetli yankılarla aşırı sürülmesine de izin verilmemelidir.

Eşzamanlı? Tam değil!
Fakat çok yakında bulunan nesnelerden gelen yankılar, çok daha uzaklarda bulunan nesnelerden gelen zayıf yankılara göre çok daha kısa sürelidir. Keza alıcı gönderim darbesinden sonra kısa bir süre hassas olmamalı, daha sonra hassas olmalıdır.

Bu yakın-yankı zayıflatması PIN-diyotlar ile gerçekleştirilebilir. PIN-diyotları bir ön besleme akımına (bias current) bağımlı bir direnç gibi davranır. Resimde bir radara ait gerçek bir STC devresi görülüyor.

Sayısal radar alıcılarında bu STC eğrisi gerilimi kademelidir, örneğin zayıflatma devresinde 6 dB lik adımlarla, 48 dB den 0 dB e kadar alım yolunda ayar yapılabilir. Sistem bilgisayarı bu adımları zamansal olarak tanıyacağından, gerçek genlik oranının tekrardan bilgisayara verilmesi gerekir.