www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Zaman Duyarlı Kontrol Devresi (STC)

Zaman Duyarlı Kontrol eğrisi
Giriş
işareti
Çıkış
işareti

Resim 1: PIN- diyotlu bir zayıflatma devresi

Resim 1: PIN- diyotlu bir zayıflatma devresi (elemanların değerlerini okuyabilmek için büyütme işaretine tıklayınız)

Resim 2: Giriş işaretli (demodüle işaretli)

Resim 3: STC gerilimi

Resim 4: Çıkış işaretli (demodüle işaretli)

Radar alıcıları devamlı çok dinamik bir çalışma aralığına sahip olmalıdır. Hem aşırı zayıf işaretleri alabilecek kadar çok duyarlı (sensitive) olmalı ve hem de yakın bölgedeki nesnelerden gelen kuvvetli yankılar tarafından aşırı sürülmemelidir.

Eşzamanlı mı? Tam değil!
Fakat çok yakında bulunan nesnelerden gelen yankıların varış süresi (runtime), çok daha uzaklardaki nesnelerden gelen zayıf yankılara göre çok daha kısadır. Bu nedenle alıcı, gönderim darbesinden sonra kısa bir süre duyarlı olmamalı, ancak daha sonra duyarlı olmalıdır.

Bu yakın-yankı zayıflatması PIN-diyotlar ile kolayca gerçekleştirilebilir. Uygulamada PIN-diyotları ön-akıma bağımlı bir direnç oluşturur. Resimde bir radar aygıtındaki bir gerçek Zaman Duyarlı Kontrol-devresi yer almaktadır. PIN-diyotlarına rampa üreteci denilen bir üreteç tarafından üretilen ön gerilim (bias voltage) uygulanır. Belirtilen boyutlardaki zayıflatıcının (attenuator) 0 voltluk bir Zaman Duyarlı Kontrol gerilimi ile zayıflaması yaklaşık 1 dB dir. Bu devre 24 dB lik bir zayıflama ile -24 voltluk gerilime kadar doğrusal olarak artar. Zaman Duyarlı Kontrol- Zaman Duyarlı Kontrol eğrisi genellikle 2. dereceden ya da üstel (quadratic or exponential) bir dalga biçimine sahiptir. Bu devrelerden iki adedi en büyük zayıflama değeri olan 48 dB e ulaşması için seri bağlanır.

Sayısal radar alıcılarında, alım hattında bu STC-eğrisinin gerilimi, örneğin 6 dB lik adımlarla, 48 dB den 0 dB e kadar ayarlanabilir. Sistem bilgisayarı bu adımları zamansal olarak tanıyacağından, gerçek genlik oranını tekrardan bilgisayara aktarılabilir.

Test noktalarındaki çizgeler kuvvetle biçimlendirilmiştir. Unutmayın: Giriş ve çıkıştaki işaretler çoğunlukla yüksek frekanslıdır, ancak en azından ilk ara frekans seviyesinde! Bu nedenle, test noktası ve osiloskop arasında bir basit genlik demodülatörünün bulunduğunun düşünülmesi gerekir.