www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Principiile Radiolocaţiei

Circuite RATA

tensiune STC
intrare
semnal
ieşire
semnal

Ilustrație 1: Circuit de atenuare cu diode PIN

Ilustrație 1: Circuit de atenuare cu diode PIN (faceţi click pentru a mări imaginea şi a observa valorile componentelor)

Ilustrație 2: Intrare semnal

Ilustrație 3: Tensiune STC

Ilustrație 4: Ieşire semnal

Circuitele RATA (sau STC în engleză) sunt utilizate pentru reglarea automată a amplificării receptorului, acţionând fie în etajele de frecvenţă intermediară, fie în cele de frecvenţă foarte înaltă. După cum am prezentat în capitolul despre receptoare, RATA protejează receptorul împotriva semnalelor puternice reflectate de la ţintele din apropierea radarului.

În figură este prezentat un circuit STC utilizat la un radar pentru controlul traficului aerian (ATC). El este un atenuator comandat cu diode PIN, cu comandă analogică prin intermediul tensiunii de polarizare. Comanda o constituie tensiunea STC, care asigură modificarea atenuării de la 1 dB (la o tensiune de 0 V) până la 24 dB (la o tensiune de -24 V). Tensiunea STC este o funcţie ce variază liniar sau exponenţial în timp. Prin variaţia tensiunii de polarizare se obţine o modificare a atenuării în funcţie de timp şi implicit în funcţie de distanţă (semnalele de la ţintele din apropiere sunt atenuate puternic, iar cele de la ţintele îndepărtate sunt atenuate mai slab sau deloc). Folosirea STC încearcă să aducă la acelaşi nivel semnalele recepţionate de la ţinte aflate la diferite distanţe de radar. Prin conectarea în serie a două astfel de circuite se poate obţine o atenuare totală de 48 dB.

În cazul receptoarelor moderne, circuitele STC sunt comandate digital de către un calculator, ceea ce asigură obţinerea unei amplificări optime în funcţie de distanţă. Caracteristica STC are forma unei scări, atenuarea fiind modificată în trepte (de exemplu în trepte de 6 dB, de la 0 la 48 dB). Comanda este digitală, de exemplu pe 4 biţi, câte doi pentru fiecare circuit atenuator.

Semnalele de intrare şi de ieşire reprezentate în figură sunt stilizate. În realitate ele sunt semnale RF sau de frecvenţă intermediară. În imagine ele sunt reprezentate în videofrecvenţă, ca şi cum ar fi fost trecute printr-un detector de amplitudine.