www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radarové komponenty

Goniometr

P-12 Sichtgeräte

Obrázek 1: Stojan indikátoru v radaru P-12 Spoon Rest B s goniometrem

Goniometr

Goniometr (ze starořeckých slov γωνία a μέτρον) je přístroj na měření úhlů. Součástí radarových systémů je goniometr, speciální zařízení pro měření úhlu příchodu echo signálu, to znamená úhlu elevace cíle. Z naměřené nadmořské výšky a vzdálenosti k cíli lze vypočítat nadmořskou výšku cíle, od něhož byla ozvěna přijata.

Aby bylo možné určit nadmořskou výšku pomocí goniometru, musí mít radarový anténní systém dvě antény, které jsou od sebe výškově vzdáleny a umístěny jedna nad druhou. Někdy se říká, že takový anténní systém má dvě anténní patra. Signály z každého patra anténního systému jsou přiváděny do goniometru samostatně. Goniometr měří fázový rozdíl mezi signály přijímanými různými patry antény a určuje úhel umístění cíle. Goniometr obsahuje dva kolektory (nebo jeden dvoukanálový kolektor), v nichž elektromagnetické kmitání přijímané každým patrem antény vytváří stojatou vlnu. Posuvník, kterým motor neustále pohybuje sem a tam, zachycuje signály na těchto úsecích vedení a vytváří rozdíl mezi jejich napětími. V nastavené poloze je tento rozdíl nulový. Mechanická poloha jezdce souvisí s výškovým úhlem a je zobrazena na ukazateli výšky. Přepočet elevace na elevační úhel závisí na vzdálenosti od cíle a lze jej provést pomocí nomogramu připojeného k obrazovce.

V sovětských VHF radarech bylo takové měření elevačního úhlu zavedeno již v nejjednodušším radaru P-3 (označení NATO „Knife Rest“). Radar P-12 (označení NATO „Spoon Rest B“) má goniometr umístěný mezi dvěma stojany s ovládacími panely (na obrázku 1 je dobře vidět podle zeleně osvětlené kruhové stupnice).

Z taktického hlediska mělo měření výškového úhlu pomocí goniometru malý význam, protože nebylo příliš přesné (chyba měření byla asi 1000 metrů). Paprsek antény se musel nad cílem pohybovat velmi pomalu, a pokud byla ozvěna cíle slabá, musel se dokonce zastavit. Takový postup nebyl ve složitém, dynamicky se měnícím vzdušném prostředí možný. Proto byla u radaru P-18, který nahradil P-12, tato varianta měření výšky opuštěna.