www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Podstawy radiolokacji

Wpływ dławika ładującego

Rysunek 1: Wpływ dławika ładującego

Rysunek 1: Wpływ dławika ładującego

Wpływ dławika ładującego

 1. W stanie początkowym, obwód jest beznapięciowy. Jest to symbolizowane przez otwarty przełącznik.
   
 2. Napięcie jest włączone. Zaczyna płynąć prąd ładowania. Dławik ładujący działa jako opór indukcyjny dla prądu. W dławiku ładowania wytwarza się silne pole magnetyczne.
   
 3. Gdy kondensator jest prawie naładowany, prąd ładowania zmniejsza się. Pole magnetyczne w dławiku zapada się i indukuje napięcie w dławiku ładującym. To indukowane napięcie jest przeciwne do napięcia, które było przyłożone podczas tworzenia pola magnetycznego.
  Dławik ładujący działa więc jako dodatkowe źródło napięcia w połączeniu szeregowym z napięciem pochodzącym z bloku zasilającego.
   
 4. Kondensator jest teraz naładowany maksymalnie do dwukrotnej wartości napięcia bloku zasilającego. Pole magnetyczne całkowicie się załamało. Nie płynie już prąd ładowania. Dioda ładująca zapobiega rozładowaniu kondensatorów łańcucha opóźniającego poprzez rezystancję wewnętrzną bloku zasilającego.