www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Effect van de laadsmoorspoel

Figuur 1: Effect van de laadsmoorspoel

Figuur 1: Effect van de laadsmoorspoel

Effect van de laadsmoorspoel

 1. In de begintoestand is de schakeling spanningsloos. Dit wordt gesymboliseerd door de open schakelaar.
   
 2. De spanning wordt ingeschakeld. Er begint een laadstroom te lopen. De smoorspoel werkt als een inductieve weerstand tegen de stroom. Een sterk magnetisch veld bouwt zich op in de laadsmoorspoel.
   
 3. Wanneer de condensator bijna geladen is, neemt de laadstroom af. Het magnetisch veld in de smoorspoel stort in en induceert een spanning in de laadspoel. Deze geïnduceerde spanning is tegengesteld aan de spanning die werd aangelegd toen het magnetisch veld werd opgebouwd.
  De smoorspoel werkt dus als een extra spanningsbron in serie met de spanning die nog aanwezig is van het voedingsblok.
   
 4. De condensator is nu opgeladen tot een maximum van tweemaal de spanning van het voedingsblok. Het magnetisch veld is volledig ingestort. Er vloeit geen laadstroom meer. De laaddiode voorkomt dat de condensatoren van de pulsvormend netwerk ontladen via de interne weerstand van het voedingsblok.