www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radarové komponenty

Vliv nabíjecí tlumivky

Obrázek 1: Vliv nabíjecí tlumivky

Obrázek 1: Vliv nabíjecí tlumivky

Vliv nabíjecí tlumivky

 1. V počátečním stavu je obvod bez napětí. To symbolizuje otevřený spínač.
   
 2. Napětí je zapnuto. Začne téct nabíjecí proud. Nabíjecí tlumivka funguje jako indukční odpor proudu. V nabíjecí tlumivce vzniká silné magnetické pole.
   
 3. Když je kondenzátor téměř nabitý, nabíjecí proud klesá. Magnetické pole v tlumivce se zhroutí a indukuje napětí v nabíjecí tlumivce. Toto indukované napětí je opačné než napětí, které bylo použito při vytváření magnetického pole.
  Nabíjecí tlumivka tak slouží jako přídavný zdroj napětí v sériovém zapojení k napětí, které je stále přítomno v napájecím bloku.
   
 4. Kondenzátor je nyní nabitý maximálně na dvojnásobek napětí napájecího bloku. Magnetické pole se zcela zhroutilo. Již neproudí žádný nabíjecí proud. Nabíjecí dioda zabraňuje vybíjení kondenzátorů zpožďovacího řetězce přes vnitřní odpor napájecího bloku.