www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Влияние на дросела за зареждане

Изображение 1: Влияние на дросела за зареждане

Изображение 1: Влияние на дросела за зареждане

Влияние на дросела за зареждане

 1. В начално състояние веригата е без напрежение. Това се символизира от отворения ключ.
   
 2. Напрежението е включено. Започва да тече заряден ток. Зарядният дросел действа като индуктивно съпротивление на тока. В дросела за зареждане се натрупва силно магнитно поле.
   
 3. Когато кондензаторът е почти зареден, зарядният ток намалява. Магнитното поле в дросела се свива и индуцира напрежение в зареждащия дросел. Това индуцирано напрежение е противоположно на напрежението, което е било приложено при създаването на магнитното поле.
  По този начин зареждащият дросел действа като допълнителен източник на напрежение в последователна връзка с напрежението, което все още е налично от захранващия блок.
   
 4. Сега кондензаторът е зареден до максимум два пъти напрежението на захранващия блок. Магнитното поле е напълно разрушено. Няма повече ток за зареждане. Зарядният диод предотвратява разреждането на кондензаторите на линия за закъснение чрез вътрешното съпротивление на блока за захранване.