www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Site İzleyici

Resim 1: Çekmece tipi bir Site İzleyici örneği

Çekmece tipi bir Site İzleyici örneği

Resim 1: Çekmece tipi bir Site İzleyici örneği

Site İzleyici

Site İzleyici, radardan daha uzak bir mesafede yere kurulu bir sabit istasyonda bulunan Mod S uyumlu test transponderi olarak kullanılan bir bağımsız (stand-alone) aygıttır. Site İzleyici, hem radar tasarımcıları ve hem de radarı kullanan elemanlarca radarın güvenirliliğini sınamak için kullanılır. Site İzleyicinin bilinen konumuna ait bilgiler radarın Yerleşik Test Aygıtı (Build-in Test Equipment, BITE) denilen aygıta girilir ve ardından radarın gösterdiği azimut açısının doğruluğu kontrol edilir. Eğer, bu istasyondaki test transponderinin yanıtı ile hesaplanan azimut açısı, radarda bu konuma ait kayıtlı azimut açısı ile aynı değilse bir arıza iletisi verilir ve bu radar aygıtının verileri artık görüntülenmez.

Buna ilaveten; Site İzleyicinin benzetilmiş (simulated) uçuş yüksekliği, kontrol baytı (control-byte) ya da uçuş numarası (flight identification) gibi tüm transponder yanıtlarının değiştirilebilmesi mümkündür. Böylece, radarın kullanıcıları, sistemi ve veri iletişimini kapsamlı olarak sınayabilir ve transponderdeki olası veri kayıplarını önceden belirleyebilirler.

Site İzleyici, kanallardan birinin arızalanması durumunda otomatik olarak ikinci kanala geçebilen, çift kanallı yedeklemeli (redundant) bir sistem olmalıdır. Bu aygıt genellikle ISDN telefon hatları üzerinden uzaktan da kumanda edilebilir.