www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Site Monitor

Resim 1: Çekmece tipi bir Site Monitor

Çekmece tipi bir Site Monitor

Resim 1: Çekmece tipi bir Site Monitor

Site Monitor

Site Monitor radardan çok uzak bir yerde yeryüzüne kurulu sabit bir istasyonda test transponderi olarak kullanılan, Mod S uyumlu bir bağımsız (stand-alone) aygıttır. Bu aygıt hem radarı kuran ve hem de radarı kullanan elemanlarca radarın güvenirliliğini sınamak için kullanılır. Bilinen konuma ait bilgiler radarın BITE denilen aygıtına girilir ve ardından radarın gösterdiği azimut açısının doğruluğu kontrol edilir. Eğer uzakta bilinen noktadaki test transponderinin yanıtı ile ölçülen azimut açısı, daha önceden bu konuma ait girilmiş azimut açısı ile aynı değilse bir arıza bildirilir ve bu radara ait veriler sistemden kopartılır.

Buna ilaveten, Site Monitor aygıtının; uçuş yüksekliği, kontrol baytı (control-byte) veya uçuş numarası (flight identification) gibi benzetilmiş (simulated) tüm transponder-yanıtlarının değiştirilebilmesi mümkündür. Böylece, radarın kullanıcıları sistemi ve veri iletişimini kapsamlı olarak bir sınama imkânı elde ederler ve transponderdeki olası veri kayıplarını önceden tespit edebilirler.

Site Monitor, kanallardan birinin arızalanması durumunda otomatik olarak ikinci kanala geçebilen, yedeklemeli (redundant) çift kanallı bir sistem olmalıdır. Bu aygıt ISDN telefon hatları üzerinden uzaktan kumanda edilebilir.