www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Ferrit İzolatörler

Ferrit İzolatör (Blok şema sembolü)

Resim 1: Devre şeması sembolü

Ferrit İzolatörler

Ferrit sirkülatörler yansımalardan korumak için de kullanılırlar. Bunlar izolatörler olarak adlandırılır ve YF-enerjisini yalnızca bir yönde geçirirler. Resimde görülen 3 nolu terminale, 2 nolu terminalden gelen enerjiyi ısıl enerji olarak tüketen uygun büyüklükte bir sonlandırma direnci takılır. Böylece istenen işaret, 1 nolu terminalden 2 nolu terminale bir engelle karşılaşmadan geçebilir.

Giris
Çikis
Sonlandirma
direnci

Resim 2: 18 GHz de çalışan bir ferrit izolatör

Giris
Çikis
Sonlandirma
direnci

Resim 2: 18 GHz de çalışan bir ferrit izolatör

Karakteristik özellikleri:
Kullanıldığı yerler: