www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Kovuk Çınlayıcılar

Resim 1: Bir kovuklu çınlayıcı çok sayıda kısa devre edilmiş çınlayıcı iletkenler dizisi gibi düşünülebilir.

Resim 1: Bir kovuklu çınlayıcı çok sayıda kısa devre edilmiş çınlayıcı iletkenler dizisi gibi düşünülebilir.

Kovuk Çınlayıcılar

Kovuk çınlayıcılar yüksek frekanslarda bildiğimiz salınım devrelerine dönüşürler. Kovuk çınlayıcılar, bu yüksek frekans bölgesinde dar bantlı süzgeçlerin (çok küçük kapasitanslı, çok küçük endüktanslı) gerçekleşebilmesini sağlayan gerekli kalite katsayısına sahiptir. Kovuk çınlayıcılarda ulaşılabilen kalite katsayısı yaklaşık 30.000 civarındadır.

Boşluk çınlayıcıları, bir tarafı kısa devre edilmiş çok sayıda λ /4-hat bölümlerinin kuramsal olarak art arda eklenmesi sonucunda (paralel salınım devreleri) λ /2 çapında bir silindirik düzenlemesi olarak düşünülebilir.

Kovuklu çınlayıcılar tek salınımlı devrelerde kullanılır. Ancak , Yürüyen Dalga Tüpleri gibi Hız Modülasyon Tüplerinde ayrılmaz bir parça olarakta kullanılmaktadır.

Katot
Eşeksenel
kapma halkası
Kovuklu
çınlayıcı
Elektrolar
deliklerden geçiyor

Resim 2: Bir yansımalı klistronun kovuk çınlayıcısı

Bir yansımalı klistronun kovuk çınlayıcısı
Katot
Eşeksenel
kapma halkası
Kovuklu
çınlayıcı
Elektrolar
deliklerden geçiyor

Resim 2: Bir yansımalı klistronun kovuk çınlayıcısı

Radar tekniğinde değişik biçimlere sahip çok sayıda kovuk çınlayıcı kullanılır: çoğu silindiriktir, fakat dikdörtgen- veya küre biçimli olanı, hatta kesiti bir çöreği andıran kovuk çınlayıcılarda vardır. Resim. 2 de örnek olarak silindirik halkalardan yapılmış bir Yansımalı Klistron (reflex-klystron) görülüyor.

Tınlaşım frekansını özellikle iki büyüklük belirler. Bunlardan ilki ve en önemli olanı geometrik büyüklüklerdir. İlave genel kural: kovuk çınlayıcı küçüldükçe frekans yükselir. İkincisi biçimin etkisidir. Biçim kovuk çınlayıcının kapasitansını ve endüktansını belirler. Tınlaşım frekansı ilave kapasitans ve endüktanslarla tınlaşım frekansı belirli sınırlar dâhilinde (örneğin tınlaşım alanına giren bir ayar vidasıyla) daha da hassas ayarlanabilir. Yüksek Q katsayısı ile çok hassas frekans ayarı yapılabilir. Kovuk çınlayıcının böyle basit ve kaba yapım tarzı ilave bir avantajdır.