www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

180° Halka Hibrit Bağdaştırıcı

Resim 1: 180° Halka Hibrit Bağdaştırıcı

Resim 1: 180° Halka Hibrit Bağdaştırıcı

180° Halka Hibrit Bağdaştırıcı

180° Halka Hibrit Bağlaştırıcı bir dört-terminalli (port) devredir. Terminaller arasındaki açıklık, bir durumda 3/4 λ, diğer durumlarda 1/4 λ kadardır. Açıklık toplamda yine 1,5 λ olur. Bu aygıt bir tek-darbe anten ağında kullanılır. İşaret gönderim evresinde güç 1 nolu terminale yönlendirilir, 2 ve 3 nolu kapılarda eş fazlı iki parçaya ayrılır (bu durumda çıkış terminali gibi kullanılır). Bir tek-darbe-antenin her iki anten-yarısı bu iki terminale bağlanır. İşaretler bağlaştırıcının sol- ya da sağ tarafına yönlenir, bu iki parça, 4 nolu terminale işaretler zıt fazlı geldiğinden birbirini yok ederler, bu nedenle 4 nolu terminal hiçbir çıkış işareti almaz. İşaret alım evresinde ise giriş terminalleri 2 ve 3 nolu terminallerdir ve eğer bunlar arasında bir faz farkı varsa yankı işareti antenin merkez ekseninde bulunmuyor demektir. Şimdi Σ toplam işareti 1 nolu terminalde ve fark işareti Δ ise 1 nolu terminaldedir. 180° halka hibrit bağlaştırıcı ters olarakta çalıştırılabilir. Toplam- ve fark işaretleri mevcutsa, bu işaretler kendi çıkış bileşenlerine ayrılabilir.

180° halka hibrit bağlaştırıcı, eğer örneğin bir giriş portu olarak 4 numaralı port kullanılırsa, eş zamanlı fazı ters çeviren bir güç bölücüsü olarakta kullanılabilir. O zaman, her iki işaret 2 ve 3 nolu terminallerde birbirine göre zıt fazlı olarak uygulanır. 1 nolu terminalde ideal durumda gerilim yoktur, buna rağmen bu terminale bir sonlandırma direnci takılmalıdır. Bir ideal −3dB 180° hibrit bağlaştırıcısının saçılım matrisi aşağıdaki biçimdedir:

Bu bir birim ve simetrik matristir. Rasgele bir terminale yönlendirilen güç (yükün doğru uyarlanması kaydıyla) üç çıkıştan ikisine eş miktarda aktarılır, üçüncü terminal kullanılmaz.

180° Halka Hibrit Bağlaştırıcılar bir şerit iletken ağı ya da dalga kılavuzu bölümü gibi imal edilirler. Halka biçimli iç kısmın empedansının, besleme hatlarının Z0 empedansına karekök 2 katsayısı ile uyumlu olmalıdır.