www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Zayıflatıcı Eleman

Resim 1: 3dB zayıflatıcı eleman, soket saklama sırasında lastik bir kapakla korunmaktadır.

Resim 1: 3dB zayıflatıcı eleman, soket saklama sırasında lastik bir kapakla korunmaktadır.

Zayıflatıcı Eleman

Bir zayıflatıcı eleman yüksek frekans teknolojisinde kullanılan pasif bir bileşendir. Pratik olarak dirençlerden yapılmış bir eşeksenel gerilim bölücüdür, ancak yüksek frekanslı uygulamalar için özel olarak frekans dengelemesi yapılmalıdır. Bu nedenle, bu bileşenler için her zaman, özelliklerini kabul edilebilir bir toleransla garanti edebilecekleri bir frekans aralığı belirlenir.

En basit bileşenler, kablo fişi ile priz arasına takılabilen- veya vidalanabilen ve sabit bir zayıflama değerine sahip küçük bileşenlerdir. Bunlar her zaman ölçüm kablosunun girişine değil, bir ölçüm cihazının girişine monte edilmelidir. Bunun nedeni, kablonun doğal gürültüsünün de (inherent noise) sönümlenmesidir.

Ayarlanabilir (genellikle onluk kademeli) zayıflatıcılar, ölçüm amaçları için daha uygundur. Artışlar değişebilir: 0,1 ile 10 dB arasında artışlarla ayarlanabilir zayıflatıcılar piyasada mevcuttur. Daha eski bileşenler hala manuel olarak ayarlanabilmektedir. Modern ölçüm aygıtları, sayısal olarak ayarlanabilen zayıflatıcılar kullanır. Ancak bunlar, genellikle sonraki ölçüm aygıt tarafından devralınan yazılım kontrolünü gerektirir. Kontrol, ya bir seri ya da bir eternet arabirimi aracılığıyla gerçekleştirilir. Radar aygıtında bir alıcı hassasiyetini ölçerken ayarlanabilir zayıflatıcılar gereklidir.

Zayıflatıcı terimi, ayar değerlerinin doğruluğu ve tekrarlanabilirliğine özellikle yüksek gereksinim durumunda getirildiğinde bu zayıflatıcılar için kullanılır. Bu tür aygıtlar, ölçümleme laboratuvarlarının standart donanımının bir parçasıdır. Sayısal olarak ayarlanabilen giriş zayıflatıcılarla da donatılabilen çok karmaşık aygıtlardır. Ölçüm sonuçları görüntülenirken ayarları otomatik olarak dikkate alınır.

Zayıflatıcıların resim galerisi

Resim 2: R&S®RSC değiştirilebilir zayıflatıcı eleman
(Rohde & Schwarz'ın izniyle)

Resim 3: Susturucunun önüne bağlanabilen sayısal sönümleyiciler

Resim 4: N tipi HF soketli daha eski, manuel olarak ayarlanabilen zayıflatıcı eleman