www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Anteny radarowe

Tłumik

Rysunek 1: Tłumik −3dB, podczas przechowywania gniazdo jest zabezpieczone gumową zaślepką.

Rysunek 1: Tłumik −3dB, podczas przechowywania gniazdo jest zabezpieczone gumową zaślepką.

Tłumik

Tłumik to element pasywny stosowany w technice wysokich częstotliwości. Jest to praktycznie współosiowo zaprojektowany dzielnik napięcia wykonany z rezystorów, który jednak musi być specjalnie skompensowany pod względem częstotliwości w przypadku zastosowań o wysokiej częstotliwości. Dlatego dla tych elementów zawsze określa się zakres częstotliwości, w którym gwarantują one swoje właściwości z akceptowalną tolerancją.

Najprostsze komponenty to małe elementy o stałej wartości tłumienia, które można włożyć lub wkręcić między złącze kabla a gniazdo. Powinny być one zawsze montowane na wejściu urządzenia pomiarowego, a nie na wejściu przewodu pomiarowego. Dzieje się tak, ponieważ w ten sposób tłumione są również szumy własne kabla.

Do celów pomiarowych bardziej odpowiednie są regulowane tłumiki (w większości przypadków dekadowe). Wielkość kroku może być różna: na rynku dostępne są tłumiki regulowane o wielkości kroku od 0,1 do 10 dB. W przypadku starszych komponentów regulację można nadal przeprowadzać ręcznie. W nowoczesnych przyrządach pomiarowych stosuje się tłumiki regulowane cyfrowo. Wymagają one jednak sterowania programowego, które zwykle jest przejmowane przez kolejne urządzenie pomiarowe. Sterowanie odbywa się za pomocą interfejsu szeregowego lub Ethernet. Regulowane tłumiki są potrzebne podczas pomiaru czułości odbiornika w jednostce radarowej.

Bardzo precyzyjne tłumiki są potrzebne, gdy stawiane są szczególnie wysokie wymagania co do dokładności i powtarzalności ustawianych wartości. Urządzenia takie stanowią część standardowego wyposażenia laboratoriów wzorcujących. Są to bardzo złożone urządzenia, które mogą być również wyposażone w cyfrowo regulowane tłumiki wejściowe. Ich ustawienie jest automatycznie uwzględniane podczas wyświetlania wyników pomiarów.

Galeria zdjęć tłumików

Rysunek2: R&S®RSC tłumik regulowany skokowo
(dzięki uprzejmości firmy Rohde & Schwarz)

Rysunek 3: Dodatkowe tłumiki cyfrowe, które można przełączać z wyprzedzeniem

Rysunek 4: Starszy tłumik regulowany ręcznie z gniazdami RF typu N