www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radarové komponenty

Atenuátor

Obrázek 1: 3dB atenuátor, při skladování je zásuvka chráněna gumovou krytkou.

Obrázek 1: 3dB atenuátor, při skladování je zásuvka chráněna gumovou krytkou.

Atenuátor

Atenuátor (také tlumič) je pasivní součástka ve vysokofrekvenční technice, který snižuje amplitudu nebo výkon signálu, aniž by výrazně zkreslil jeho tvar. Jedná se prakticky o koaxiální dělič napětí z rezistorů, který však musí být pro vysokofrekvenční aplikace speciálně frekvenčně kompenzován. Proto je pro tyto komponenty vždy specifikován frekvenční rozsah, v němž zaručují své vlastnosti s přijatelnou tolerancí.

Nejjednoduššími součástkami jsou malé komponenty s pevnou hodnotou útlumu, které lze zasunout nebo našroubovat mezi konektor kabelu a zásuvku. Ty by měly být vždy namontovány na vstupu měřicího zařízení, nikoli na vstupu měřicího kabelu. Je to proto, že se tímto způsobem tlumí i vlastní šum kabelu.

Pro účely měření jsou vhodnější (většinou dekadické) nastavitelné atenuátory. Velikost kroku může být různá: na trhu jsou k dispozici nastavitelné atenuátory s velikostí kroku od 0,1 do 10 dB. U starších komponent lze nastavení stále provádět ručně. Moderní měřicí přístroje používají digitálně nastavitelné atenuátory. Ty však vyžadují softwarové řízení, které obvykle přebírá následující měřicí zařízení. Ovládání se provádí buď pomocí sériového, nebo ethernetového rozhraní. Při měření citlivosti přijímače v radarové jednotce jsou nutné nastavitelné atenuátory.

Velmi přesné atenuátory jsou potřebné v případech, kdy jsou kladeny obzvláště vysoké nároky na přesnost a opakovatelnost nastavených hodnot. Tato zařízení jsou součástí standardního vybavení kalibračních laboratoří. Jedná se o velmi složitá zařízení, která mohou být vybavena také digitálně nastavitelnými vstupními atenuátory. Jejich nastavení se automaticky zohlední při zobrazování výsledků měření.

Galerie obrázků tlumičů

Obrázek 2: Postupně nastavitelný atenuátor R&S®RSC
(s laskavým svolením společnosti Rohde & Schwarz)

Obrázek 3: Další digitální atenuátory, které lze předem přepínat

Obrázek 4: Starší ručně nastavitelný atenuátor s VF zásuvkami typu N