www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Eliptik Dişli Kutusu

Resim 1: Bir çift eliptik dişli

Resim 1: Bir çift eliptik dişli

Resim 1: Bir çift eliptik dişli

Eliptik Dişli Kutusu

Dişliler her zaman dairesel olmak zorunda değildir, ayrıca eliptik dişliler de vardır!

Dairesel dönme hareketini bir sarkaç hareketine dönüştürmek için normal durumlarda sarkaç hareketinin hızının sinüzoidal olarak değişmesi gerekir. Fakat bu sinüzoidal tür hız değişimi uçuş gözetim hacminin elden geldiğince doğrusal olarak taranması hedeflendiğinden arzu edilmez.

Bu nedenle, PAR–80 radarında iki adet eş eliptik dişliden oluşan bir dişli kutusu kullanılır.

Bu dişli kutusu, o anki açıya bağlı olarak dönüştürme oranını değiştirir ve böylece dönme hareketinin zıt yönünde bir sinüzoidal hız değişimi elde edilir.

Düzgün bir çalışmanın sağlanması için, her iki dişlinin güç aktaran yarıçaplarının toplamının daima eşit olduğundan emin olunmalıdır. Çalışma sırasında her iki dişli birbirine alışmış olduğundan ikisi birlikte değiştirilmelidir.