www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Eliptik Dişli Kutusu

Resim 1: Eliptik dişli kutusu

Resim 1: Eliptik dişli kutusu

Resim 1: Eliptik dişli kutusu

Eliptik Dişli Kutusu

Dairesel dönme hareketini bir sarkaç (pandül) hareketine dönüştürmek için normal durumlarda sarkaç hareketinin hızının sinüzoidal olarak değişmesi gerekir. Fakat bu sinüzoidal tür hız değişimi uçuş gözetim hacminin elden geldiğince doğrusal olarak taranması hedeflendiğinden arzu edilmez.

Bu nedenle PAR–80 radarında iki adet eş eliptik dişliden oluşan bir dişli kutusu kullanılır.

Bu dişli kutusu o anki açısına bağlı olarak dönüştürme oranını değiştirir ve böylece dönme hareketinin hız değişiminin aksine bir sinüzoidal hız değişimi edilir.

Bir boşta çalışma sırasında, her iki dişlinin güç aktaran yarıçap kısımlarının toplamının daima eşit olduğundan emin olunmalıdır. Çalışma sırasında her iki dişli birbirine alışmış olduğundan birlikte değiştirilmeleri gerekir.