www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

„Yankı kutusu”

Rezonans Kutusu („Echobox“)

Resim 1: Yankı Kutusu („Echobox“)

Bir frekansın değeri, frekans ölçer ile kesin olarak ölçülebilir. Bu kalibreli, salınım devresi (emme devresi) için yaygın olarak kullanılan „Yankı Kutusu“ takma adı aslında doğru bir tanımlama değildir. Aslında bir yankı kutusu, ayarlanmış frekansta olabildiğince yüksek direnç gösteren bir paralel salınım devresidir.

Ancak, bu ölçü aygıtı ayarlanmış bir frekansta bir en küçük dirence sahiptir. Bu işimize gelir, çünkü bir en küçük değer (ölçüm duyarlılığını azaltarak), en büyük değere göre daha kesin ölçülebilir. Doğru ad, „Emme Frekansı Ölçerdir”.

Ölçüm yöntemi: Ölçüm aygıtı, YF-üreteci ve bir YF-güç ölçüm aygıtı (powermeter) arasına bağlanır. Ölçüm hattından gelen YF-enerji, salınım devresinin iç direnci üzerinde harcanır. Salınım devresinin tınlaşım frekansı, güç ölçü cihazında bir en düşük güç değeri ölçülebilene kadar değiştirilir.

Ve bu anda ölçekli göstergeden tınlaşım frekansının değeri okunur.