www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dielektrik Çınlayıcılar

Dielektrik çınlayıcı
Direnç uyumlaması
Gunn diyotu
Çınlayıcı iletken bölümü

Resim 1: Şerit-iletken tekniği ile imal edilmiş Gunn- osilatörünün şematik yapısı.

Dielektrik çınlayıcı
Direnç uyumlaması
Gunn diyotu
Çınlayıcı iletken bölümü

Resim 1: Şerit iletken tekniği ile imal edilmiş Gunn-osilatörünün şematik yapısı.

Dielektrik çınlayıcı
Direnç uyumlaması
Gunn diyotu
Çınlayıcı iletken bölümü

Resim 1: Şerit-iletken tekniği ile imal edilmiş Gunn-osilatörünün şematik yapısı.

Dielektrik Çınlayıcılar

Şerit iletken (stripline) teknolojisi günümüzde daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Çünkü eşeksenel- ve dalga kılavuz teknolojisinde iletken kayıpları daha fazladır ve daha kaliteli çınlayıcı (resonance) devreleri elde edilememektedir. Bu nedenle osilatörlerde şerit iletken teknolojisiyle geliştirilmiş dielektrik çınlayıcılar (dielectric resonators) kullanılır.

Silindirik çınlayıcılar, örneğin yaklaşık 10 dan başlayarak, tipik en fazla 35 ila 40 gibi bir εr elektriksel geçirgenliğe ulaşan baryum titanat (baryum oksit BaO ve titan dioksit TiO2 karışımı) seramikten üretilir. Daha ziyade H01-çınlayıcı kullanılır ve çınlayıcı, baskılı devre kartında (microstrip line) bir iletkene manyetik olarak bağlaşır. Bu teknoloji sayesinde frekansı sıcaklığa bağlı olarak fazla kaymayan ve yüksek kalitesi nedeniyle gürültüsü az, frekansı sabit osilatörler yapmak mümkündür.

Bu tür dielektrik çınlayıcıların dielektrik kayıpları düşüktür ve örneğin, f0 = 4 GHz de, Q0 Boşta Çalışma Kalitesi (no-load quality) yaklaşık 10.000 kadardır.

Sıcaklık katsayısı beher derece için 10-6 civarında olabilir. Dielektrik çınlayıcılar eşeksenel- veya boşluk çınlayıcılarının yerini alabilir ve böylece mikrodalga devrelerinin maliyetini ve boyutunu önemli ölçüde azaltabilir.

Resim 2: Bir osilatör devresindeki dielektrik çınlayıcı

Resim 2: Bir osilatör devresindeki dielektrik çınlayıcı

Dielektrik çınlayıcılar örneğin, uydu TV yayınlarını alan tesisatta bulunan Düşük Gürültülü Dönüştürücülerde (Low Noise Converter Block, LNB) osilatör frekansı elde etmek için kullanılmaktadır Ayrıca, Hız Modülasyonlu Tüplerde modülasyon- ve bağlaşım elemanı olarakta kullanılır. Diğer kullanım örnekleri arasında; mobil radyo ağlarındaki baz istasyonlarında empedans dönüştürücü, ayırtaç (discriminator), süzgeç ve uyumlama (matching) devreleri sayılabilir.