www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Dielektrik Çınlayıcılar (Rezonatörler)

dielektrik çınlayıcı
dönüşüm
Gunn diyotu
çınlamalı mikro-şerit

Resim 1: Şerit-iletken tekniği ile imal edilmiş Gunn- osilatörünün şematik yapısı.

dielektrik çınlayıcı
dönüşüm
Gunn diyotu
çınlamalı mikro-şerit

Resim 1: Şerit-iletken tekniği ile imal edilmiş Gunn- osilatörünün şematik yapısı.

dielektrik çınlayıcı
dönüşüm
Gunn diyotu
çınlamalı mikro-şerit

Resim 1: Şerit-iletken tekniği ile imal edilmiş Gunn- osilatörünün şematik yapısı.

Dielektrik Çınlayıcılar (Rezonatörler)

Şerit-iletken teknolojisi daha büyük iletken kayıplarına sahip olmasına ve daha kaliteli rezonans devreleri elde edilememesine rağmen koaksiyel- ve dalga kılavuz teknolojisine kıyasla günümüzde daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle osilatörler için şerit-iletken teknolojisinde dielektrik çınlayıcılar kullanılır. Yandaki resimde bir dielektrik çınlayıcı süzgecinde şerit-iletken teknolojisi Gunn-osilatörü görülüyor.

Yaklaşık 35 ila 40 (εr) göreli sığallığa sahip silindirik çınlayıcılar örneğin baryum titanat-seramikten (BaO und TiO2 karışımı) imal edilir. Tercihen H01-rezonans kullanılır ve çınlayıcı mikro-şerit-iletkene manyetik olarak bağlaşır. Bu teknoloji sayesinde sıcaklık ile frekansı fazla kaymayan ve yüksek kalitesi nedeniyle gürültüsü az sabit frekanslı osilatörler yapmak mümkündür.

Böyle dielektrik çınlayıcılar örneğin, f0 = 4 GHz frekansında boşta çalışma kalitesi Q0 ≈ 10.000 olabilir.
Dielektrik çınlayıcılar tipik olarak uydu TV yayınlarını alan tesisatta bulunan düşük-gürültülü-dönüştürücülerde (Low Noise Converter Block, LNB) osilatör frekansı elde etmek için kullanılır.