www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Azimut Değişim Darbeleri

Resim 1: ASR-910 radarına ait eski bir kodlayıcı

Resim 1: ASR-910 radarına ait eski bir kodlayıcı

Azimut Değişim Darbeleri

Antenin dönen kısmına bağlı, mekanik veya optik olarak sürülen bir darbe üreteci dönen anten için azimut açısı değişim darbeleri (Azimuth Change Pulses) üretir. Bu parçaya kodlayıcı (encoder) denir ve ürettiği darbeler ya ekranda (örneğin, ASR-910 radarında olduğu gibi) veya bilgisayarda RRP-117 radarında olduğu gibi) sayılır.

Sayaç kuzey konumundan geçtiğinde bir kuzey referans darbesi (North Reference Pulse) ile sıfırlanır (reset edilir). Bu bakımdan belirli bir azimut açısının konumu tayin edilebilir.

Genellikle beher anten dönüşü için ASR 910 radarında 4096 adet (beher darbe 0,087°), RRP-117 radarında ise16384 adet (beher darbe 0,02129°) azimut değişim darbesi üretilir.

Dönüş genellikle saat yönündedir. Bu sistemde yalnızca tek bir yön kullanılabilir.

Kod çözücü (decoder) devre
Sayaç
(12…
 14 Bit)
NRP
Sıfırla
ACP
Saat
A0…A11 (…A13)

Resim 2: Kod çözücü devre

Sayaç
(12…14 Bit)
NRP
Sıfırla
ACP
Saat
A0…A11 (…A13)
NRP ACP cnt bus

Resim 2: Kod çözücü devre
(Etkileşimli resim)

Kod çözme devresi gelen azimut değişim darbelerini (ACP) sayan sayaç devrelerinden meydana gelir. Sayaç kademeleri kuzey referans darbesi (NRP) ile sıfırlanır ve 0° den başlayarak yeniden açı adımlarını saymaya devam eder. Eğer bir dönüşteki sayımda birkaç darbe eksik kalmışsa bu bir sonraki dönüşte sayım sıfırdan başlayacağı için ihmal edilebilir. Eğer kuzey referans darbesi uzunca bir süre alınamazsa her bir azimut değişim darbesi değerlendirilemez ve sonuçta radar resminin görüntüsü yavaşça sola dönmeye başlar.

Resim 3: Anten döner tablonun Devir başına 16384 darbe için Encoder (demonte)

Resim 3: Anten döner tablonun Devir başına 16384 darbe için Encoder (demonte)