www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Grondbeginselen

Encoder voor azimutwisselpulsen

Afbeeldig 1: een oude encoder van de ASR-910

Afbeeldig 1: een oude encoder van de ASR-910

Encoder voor azimutwisselpulsen

De informatie, in welke richting de antennepunten zich bevinden, wordt gegenereerd door een mechanisch of optisch gestuurde pulsgenerator (encoder genoemd). Deze encoder is bevestigd aan het statische deel van de antenne en de rotor is bevestigd aan het roterende deel van de antenne. Het genereert Azimut Change Pulses“ (ACP's) wanneer de antenne draait. Deze pulsen worden geteld in de displayunit (bijv. de ASR 910) of de radarsignaalprocessor (bijv. de RRP 117) en zijn een maat voor de hoek.

De teller wordt bij het passeren van de Noordelijke positie door een Noordelijke Referentiepuls (NRP) gereset, zodat een duidelijke positie kan worden bepaald.

Typische ACP's variëren van 4 096 pulsen per omwenteling met de ASR 910 (komt overeen met een nauwkeurigheid van 0,087° per puls), tot 16 384 pulsen met de RRP 117 (0,02129° per puls).

De informatie over de draairichting wordt meestal „met de klok mee“ gedefinieerd, maar met dit systeem is het altijd mogelijk om slechts in één richting te draaien.

Evaluatiecircuit
Teller
(12…
 14 Bit)
NRP
Reset
ACP
Telcyclus
A0…A11 (…A13)

Afbeeldig 2: Blokschema van het evaluatiecircuit

Teller
(12…14 Bit)
NRP
Reset
ACP
Telcyclus
A0…A11 (…A13)
NRP ACP cnt bus

Afbeeldig 2: Blokschema van het evaluatiecircuit
(interactief beeld)

Het decodeercircuit bestaat uit tegencircuits die de inkomende ACP's tellen. De tellerstanden worden door de NRP-puls op nul gezet (reset) en beginnen zo de hoekstappen vanaf 0° weer te tellen. Met een totaal aantal van 4096 pulsen voor de volledige schakeling (zoals gebruikelijk bij de ASR 910) heeft de teller bijvoorbeeld met een zijwaartse hoek van 20° al 227 pulsen geteld. De afwezigheid van individuele ACS-pulsen kan worden genegeerd, aangezien de hoeken in de volgende revolutie op nul worden gezet. Als het NRP echter voor langere tijd ontbreekt, begint de weergave van het radarbeeld langzaam naar links te draaien, omdat de afzonderlijke ACP-pulsen vaak niet kunnen worden geëvalueerd.

Afbeeldig 3: Encoder (gedemonteerd) voor 16 384 pulsen per omwenteling van de antennedraaischijf

Afbeeldig 3: Encoder (gedemonteerd) voor 16 384 pulsen per omwenteling van de antennedraaischijf

Afhankelijk van de elektronicaversie binnen de encoder kan de noordpuls synchroon met de ACP-pulsen optreden. Dit is meestal het geval als er intern een hogere nauwkeurigheid wordt bereikt dan extern vereist is. In dit geval bevat de encoder al frequentieverdelers. De noordpuls kan echter ook volledig onafhankelijk (en dus niet-synchroon) worden gegenereerd.